Hlavná / Cirhóza

Thymol test invitro

Cirhóza

Jeden z najdôležitejších laboratórnych indikátorov koagulácie, charakterizujúci stav koagulačného systému. Koagulačný test, ktorý určuje koagulačný čas plazmy pacienta po pridaní zmesi tkanivového tromboplastínu a iónov vápnika.

Hlavný exogénny a endogénny substrát energetického metabolizmu. Viac ako polovica energie spotrebovanej zdravým organizmom vzniká v dôsledku oxidácie glukózy. Glukóza a jej deriváty sú prítomné vo väčšine orgánov a tkanív. Hlavnými zdrojmi glukózy sú sacharóza, škrob, potraviny

Najdôležitejším indikátorom metabolizmu proteínov. Plazmatické proteíny majú v tele mnoho funkcií a hladiny proteínov sú jedným z najdôležitejších laboratórnych parametrov. Z 9–10% suchého zvyšku plazmy tvoria proteíny 6,5–8,5%. Koncentrácia celkového proteínu v sére závisí od približne

Podiel celkových frakcií bielkovín v krvi, odrážajúci fyziologické a patologické zmeny stavu tela. Celkový srvátkový proteín pozostáva zo zmesi proteínov s rôznou štruktúrou a funkciami. Separácia na frakcie je založená na rôznej mobilite proteínov v separačnom médiu pôsobením.

Krvný pigment, produkt rozkladu hemoglobínu, myoglobínu a cytochrómu. Žltý hemochromný pigment, ktorý vzniká ako dôsledok rozpadu hemoglobínu, myoglobínu a cytochrómov v retikuloendotelovom systéme sleziny a pečene. Jedna z hlavných zložiek žlče je tiež obsiahnutá v sére vo forme dvoch f

Podiel celkového bilirubínu v krvi vyplývajúci z konjugácie voľného bilirubínu v pečeni. Je to zlúčenina voľného bilirubínu s kyselinou glukurónovou - glukuronid bilirubínu. Dobre rozpustný vo vode; preniká do tkaniva, nízka toxicita; poskytuje priamu reakciu s diazoreakom

Najdôležitejší ukazovateľ metabolizmu lipidov sa používa pri hodnotení rizika kardiovaskulárnych ochorení a ich komplikácií. Približne 80% celkového cholesterolu je syntetizované samotným telom (pečeň, črevá, obličky, nadobličky, pohlavné žľazy), zvyšných 20% vstupuje do tela

Intracelulárny enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme aminokyselín, sa používa pri diagnostike lézií pečene, srdca a kostrových svalov. ALT katalyzuje reverzibilný transfer aminoskupiny alanínu na kyselinu a-ketoglutárovú s tvorbou kyseliny pyrohroznovej a kyseliny glutámovej.

Intracelulárny enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme aminokyselín, sa používa pri diagnostike lézií pečene, srdca a kostrových svalov. Katalyzuje reverzibilný transfer aminoskupiny z kyseliny asparágovej na kyselinu alfa-ketoglutárovú s tvorbou kyseliny oxalooctovej a glutamínu

Mikrozomálny enzým, ktorý sa nachádza v mnohých parenchymálnych orgánoch, sa podieľa na metabolizme aminokyselín. Katalyzuje prenos gama-glutamylového zvyšku z gama-glutamylového peptidu na aminokyselinu alebo iný peptid alebo na inú molekulu substrátu. Hlavné orgány miesta

Enzým zapojený do výmeny kyseliny fosforečnej s optimálnym pH 8,6 - 10,1. Katalyzuje hydrolýzu esterov kyseliny fosforečnej a organických zlúčenín. Najvyššia koncentrácia alkalickej fosfatázy sa nachádza v kostnom tkanive (osteoblasty), hepatocytoch, bunkách renálnych tubulov, slizniciach.

Enzým zúčastňujúci sa hydrolýzy rôznych esterov cholínu (acetylcholín, butyrylcholín). Cholínesteráza sa syntetizuje v pečeni. Nervové a svalové tkanivá sú obzvlášť bohaté na tento enzým. Cholinesteráza sa podieľa na transporte iónov cez membrány krvných buniek a kostrových svalov a regulácii excitabilných

Hlavným konečným produktom metabolizmu proteínov. Približne 50% zvyškového dusíka (neproteínové krvné látky obsahujúce dusík zostávajúce po precipitácii proteínov) predstavuje močovina. Je syntetizovaný pečeňou z aminokyselín v Krebsovom cykle za účasti enzýmových systémov. Syntéza je sprevádzaná absorpciou

Hlavný marker vírusovej hepatitídy B Toto je najskorší marker hepatitídy B, ktorý sa objavuje v inkubačnej dobe ochorenia pred zvýšením hladiny krvných enzýmov. Syntéza jadrových zložiek a škrupinových štruktúr vírusu v postihnutej bunke môže byť nevyvážená, so zvýšeným množstvom

Indikátor charakterizujúci prítomnosť protilátok (bez ohľadu na triedu M a G) na hepatitídu C. Pozor. V prípade pozitívnych a pochybných reakcií je možné termín vydania výsledku predĺžiť až na 3 pracovné dni. Protilátky triedy M sa začínajú produkovať po 4

Liečime pečeň

Liečba, príznaky, lieky

Invitro pečeňový test

Biochemická analýza krvi je komplexná štúdia, ktorá sa používa na stanovenie funkčného stavu mnohých orgánov. Stanovenie biochemických parametrov krvi, ktoré odrážajú prácu pečene, sa nazýva testy pečeňových funkcií. Interpretácia týchto ukazovateľov sa vykonáva v procese diagnostikovania patológie orgánu, ako aj pri hodnotení jeho stavu, najmä počas liečby hepatotoxickými liekmi (lieky, ktoré majú negatívny vplyv na hepatocyty).

Aké indikátory zahŕňajú testy funkcie pečene?

Krvná biochémia zahŕňa kvantitatívne stanovenie hladiny určitých enzýmov a koncentrácie organických látok. Ukazovatele používané na hodnotenie funkčného a štrukturálneho stavu pečene a hepatobiliárneho systému (vrátane žlčníka a žlčových ciest) zahŕňajú:

 • Aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a aspartátaminotransferázy (ALT).
 • Aktivita enzýmov alkalická fosfatáza (alkalická fosfatáza) a gama-glutamyltransferáza (GGT).
 • Hladina bilirubínu v krvi, vrátane jeho frakcií (priamy a nepriamy bilirubín).
 • Hladina celkového proteínu a jeho frakcií (najmä albumínu) v krvnej plazme.

Vďaka týmto ukazovateľom je možné určiť stupeň poškodenia hepatocytov (pečeňových buniek) patologickým procesom, stavom jeho vylučovacích a syntetických funkcií.

Indikácie na stanovenie vzoriek pečene

Krvná biochémia s takýmito testami sa vykonáva na posúdenie funkčnej aktivity orgánu a štruktúry hepatobiliárneho systému počas diagnostiky príslušnej patológie, ktorá zahŕňa:

 • Hepatitída je zápal tkaniva pečene spôsobený rôznymi príčinami (vírusová hepatitída, toxická hepatitída).
 • Parazitóza - vývoj v tkanivách niektorých typov červov (pečeňových motolíc, echinokokov, alvekokokov).
 • Patológia žlčových ciest a žlčníka, najmä ak je sprevádzaná porušením odtoku žlče (krehká cholecystitída, spazmus Oddiho zvierača, biliárna dyskinéza).
 • Dystrofická patológia (hepatóza, obezita pečene).

Uskutočnenie takýchto testov tiež umožňuje stanoviť nedostatok funkčnej aktivity orgánu (zlyhanie pečene) pri cirhóze a iných závažných patologických stavoch.

Vo väčšine prípadov sú patologické procesy pečene a žlčových ciest sprevádzané rozvojom klinických symptómov vo forme bolesti a ťažkosti v pravej hypochondriu, horkej chuti v ústach, žltej kože a skléry.

Pečeňové testy - normálne

Bežné ukazovatele funkčnej aktivity vo výsledkoch analýz sú uvedené v tabuľke:

0,1-0,45 mmol / (hodina l)

Alkalická fosfatáza (alkalická fosfatáza)

0,6-3,96 mmol / (hodina l)

Zmeny a odchýlky týchto ukazovateľov nám umožňujú určiť smer porušovania funkčnej činnosti a podozrenie na povahu patologického procesu.

Moderné laboratóriá identifikujú vzorky pomocou automatizovaných biochemických analyzátorov. Na analýzu je postačujúce malé množstvo venóznej krvi.

Pečeňové testy - transkript

Pomocou dešifrovania testu funkcie pečene je možné určiť povahu poškodenia pečene a narušenie jej funkčnej aktivity, ako aj povahu patologického procesu. Medzi hlavné zmeny v ukazovateľoch patria:

 • Zvýšená aktivita enzýmov ALT a AST - indikuje poškodenie hepatocytov, z ktorých enzýmy vstupujú do krvi. Takéto zvýšenie sa najčastejšie vyskytuje pri hepatitíde rôzneho pôvodu (poškodenie hepatocytov v dôsledku vírusových, toxických, liečivých, autoimunitných lézií).
 • Zvýšená aktivita enzýmov LDH a ALP je dôkazom stagnácie v hepatobiliárnom systéme spojenom so zhoršeným odtokom žlče (mechanická žltačka spôsobená procesom nádoru v spoločnom žlčovode alebo jeho blokovaním žlčovým kameňom alebo parazitózou).
 • Pokles celkového proteínu je priamym dôsledkom porušenia syntetickej funkcie v rôznych patologických procesoch.
 • Zmena pomeru proteínov v prospech zvýšenia hladiny globulínov - zvyčajne tento výsledok štúdie je výsledkom rôznych autoimunitných procesov.
 • Zmeny v hladine bilirubínu - v prípade zvýšenia nepriamych frakcií dochádza k poškodeniu hepatocytmi (súčasne paralelne zvýšenie ALT a AST), ak je priamy bilirubin zvýšený, znamená to porušenie vylučovania žlče (LDH a ALP).

Stupeň zmeny indikuje závažnosť zmien v testoch funkcie pečene. Aby sa presne určila príčina zmien, musia sa vykonať iné výskumné metódy vrátane ultrazvuku pečene, duodenálnej intubácie a iných metód inštrumentálnej a laboratórnej diagnostiky.

Čo sú pečeňové testy?

Testy funkcie pečene sú komplexný krvný test, ktorý dokáže zistiť alebo potvrdiť ochorenia pečene a žlčových ciest na základe koncentrácie odobratých zložiek krvi. Výsledky pečeňových testov sú hodnotené najmä nasledovnými ukazovateľmi: t

 • ALT (alanínaminotransferáza);
 • AST (aspartátaminotransferáza);
 • indikátory GTT (gama-glutamyltransferáza);
 • bilirubín;
 • celkový proteín (najmä albumín je študovaný);
 • Alkalická fosfatáza (alkalická fosfatáza).

Ako ďalšie vyšetrenie môže byť predpísaný odber krvi pre Timolovu vzorku.

V ktorých prípadoch sú pridelené pečeňové testy?

Prirodzene, pečeňové testy nie sú priradené ku každému pacientovi, ktorý sa sťažuje na bolesť brucha. Existujú preto osobitné údaje pre vymenovanie, a to: t

 • chronické ochorenie pečene;
 • alkoholizmu na dlhú dobu;
 • nedávne transfúzie krvi a jej zložiek;
 • podozrenie na vírusovú, autoimunitnú, liekovú, toxickú alebo alergickú hepatitídu;
 • podozrenie na cirhózu pečene;
 • diabetes mellitus;
 • endokrinné ochorenia;
 • obezita;
 • viditeľné zmeny pečene na ultrazvuku;
 • a tiež ak predbežný krvný test predstavoval nízke hladiny ALT a AST;
 • vysoké hladiny železa;
 • vysoké hladiny gamaglobulínu;
 • znížený výkon ceruloplazmínu alebo hormónu stimulujúceho štítnu žľazu.

Ako sa pripraviť na analýzu?

Tým, že krvný test pre pečeňové testy funkcie, musíte pripraviť vopred, je potrebné získať spoľahlivé výsledky. Obsahuje prípravu pri realizácii nasledujúcich akcií:

 • dva dni pred analýzou odmietnite tučné jedlá;
 • nekonzumujú alkoholické nápoje;
 • vyhnúť sa fyzickej námahe a stresu;
 • nepite kávu a čierny čaj pred analýzou, neprekonávajte;
 • prestať fajčiť v deň analýzy;
 • používať iba lieky predpísané lekárom.

Ovplyvňujú najmä falošnosť vykonaného výsledku:

 • antibiotická činidlá;
 • antidepresíva;
 • hormonálne perorálne kontraceptíva;
 • aspirín;
 • paracetamol;
 • chemoterapeutiká;
 • fenytoín;
 • a tiež ovplyvňujú výkonnosť barbiturátov.

Test na pečeňové testy sa musí podať na prázdny žalúdok, ráno môžete piť iba vodu a potom v obmedzenom množstve niekoľkých dúškov. Týždeň pred analýzou ochorenia pečene nie je žiaduce vykonávať hadičku.

Ako sa odoberá krv na analýzu?

Na analýzu pečeňových vzoriek potrebujete žilovú krv. Na vzorku stačí iba 5 ml.

Pri odbere krvi sa turniket aplikuje na rameno veľmi krátky čas, pretože dlhodobé stláčanie môže spôsobiť falošné hodnoty.

Krv sa transportuje do laboratória v tmavej nádobe tak, aby sa bilirubín nerozpadol vplyvom svetla.

Výsledky dekódovania

Plne dešifrovať výsledok analýzy môže byť len profesionálny diagnostik, takže by ste mu mali toto povolanie dať. Ale aby ste sa upokojili predtým, než pôjdete k lekárovi, môžete sa spoľahnúť na nasledujúce údaje o zložkách analýzy. Takže pečeňové testy: norma.

ALT (alanínaminotransferáza)

ALT je pečeňový enzým, ktorého malé množstvo sa nachádza v krvi. Hladina ALT zvýšená 50-krát a viackrát ukazuje na možné poškodenie pečene: prítomnosť vírusu hepatitídy B v krvi alebo deštruktívne procesy v pečeňových bunkách v dôsledku cirhózy. Miera ukazovateľov ALT u mužov je 50 jednotiek / l, u žien 35 jednotiek / l.

AST (aspartátaminotransferáza)

AST je tiež enzýmom pečene a je podobne uvoľňovaný v malých množstvách do krvi. AST je neoddeliteľný od ALT a je súčasťou testov funkcie pečene. Dekódovanie normálnych hodnôt AST pre mužov by nemalo prekročiť 41 U / l, norma pre ženy je 31 U / l. Na určenie charakteru ochorenia nie sú hodnoty ALT a AST samotné dostatočné, úplnejší obraz ochorenia možno získať výpočtom pomeru ukazovateľov nazývaných De Rytisov koeficient. Normálne by výsledok jednoduchých matematických operácií nemal presiahnuť 1. Zvýšený koeficient z normy indikuje ochorenie srdcového svalu a blížiaceho sa infarktu a zníženie poškodenia pečene a deštruktívnych procesov v tkanivách.

GTT (gama-glutamyltransferáza)

GTT je enzým, s ktorým môžete hovoriť o hepatitíde, alkoholizme, postihnutí pečeňových buniek alebo cholestáze.

Rýchlosť gama-glutamyltransferázy pre mužov je v rozsahu od 2 do 55 jednotiek na liter krvi a pre ženy je rýchlosť od 4 do 38 jednotiek.

bilirubín

Bilirubin - farebná zložka žlče, ktorá vznikla ako dôsledok rozpadu červených krviniek. Zvýšený bilirubín sa exprimuje v zafarbení v žltom sfarbení sklerózy očí a kože.

Norma bilirubínu v krvi je koncentrácia od 5 do 21 µmol / l, z čoho 3,4 µmol / l je normálna hodnota priameho bilirubínu a nepriama hodnota je od 3,4 do 18,5 µmol / l.

Celkový proteín a albumín

Celkový proteín je súhrn koncentrácie globulínov a albumínu v krvi, meraný v gramoch na liter. Normálne, celkový proteín u dospelých mužov vo veku od 22 do 34 rokov je od 82 do 85 gramov na liter, pre ženy podobného veku, celkový proteín zapadá do normálnej hodnoty od 75 do 79 gramov.

Albumín je transportný proteín, ktorý sa nepriamo podieľa na tvorbe bilirubínu. Norma svojho obsahu - od 38 do 48 g na liter. Ochorenia sú dokazované poklesom hladiny a zvýšenie indikuje nedostatočné množstvo tekutiny v tele v dôsledku tepla alebo hnačky.

Alkalická fosfatáza (alkalická fosfatáza)

Alkalická fosfatáza je enzým, ktorý slúži ako transportná jednotka pre fosfor. Normálna hodnota alkalickej fosfatázy v analýze krvi je od 30 do 120 jednotiek / l. Hladiny enzýmov sa zvyšujú nielen počas choroby, ale aj počas tehotenstva a neskoršej menopauzy.

Thymolový test

Test tymolu sa tiež vykonáva na posúdenie funkčnosti a celkového zdravia pečene.

Je to jeden z typov biochemickej analýzy krvi, ktorý umožňuje stanoviť hladinu proteínov a produkovať s nimi charakteristickú manipuláciu, ktorej podstata spočíva v ukladaní vybraných proteínov. Zákal séra ako výsledok štúdie ukazuje pozitívny výsledok.

Pozitívny výsledok indikuje ochorenie pečene, obzvlášť často dochádza k pozitívnemu testu tymolu, keď:

 • hepatitídy rôznej etiológie;
 • tuková hepatóza pečene;
 • cirhóza pečene;
 • malígne a benígne formácie v tkanivách orgánu;
 • zápal obličiek;
 • artritída;
 • enteritída alebo pankreatitída;
 • nezdravá strava;
 • hormonálne perorálne kontraceptíva a steroidy.

Výsledok testu Thymol môže dešifrovať len ošetrujúci lekár, ale najprv treba pripomenúť, že rýchlosť výsledku analýzy je negatívna značka, ktorej označenie nie je väčšie ako 5 jednotiek.

Choroby, ktoré ovplyvňujú výsledok pečeňových testov

Ako už bolo spomenuté, zvýšenie alebo zníženie počtu zložiek v krvi je spôsobené chorobou. Pozrime sa podrobne na to, ktoré ochorenia spôsobujú zmeny v titroch výsledkov analýzy a ktoré z nich možno potvrdiť pečeňovými testami.

ALT a AST

Hladina ALT a AST v titroch komplexnej analýzy pečeňových vzoriek sa zvyšuje, keď sa v tele vyskytnú deštruktívne procesy počas ochorení pečene, a to v dôsledku:

 • akútna vírusová alebo toxická hepatitída (toxická zahŕňa alkoholickú aj hepatitídu, ktorá vznikla ako výsledok medikácie);
 • rakovinu pečene alebo metastázy orgánov;
 • hepatitídy, ktorá sa stala chronickou;
 • cirhóza pečeňového tkaniva;
 • akútne zlyhanie pečene;
 • mononukleóza.

Tiež obsah ALT a AST enzýmov je na vzostupe v dôsledku deštruktívnych procesov, poranení rôznej závažnosti iných orgánov alebo operácií na nich. Zvlášť výrazné sú tieto stavy:

 • infarkt myokardu, pri ktorom je hodnota AST väčšia ako ALT;
 • deštruktívne procesy vo svalovom tkanive;
 • mŕtvice.

Zvýšenie gama-glutamyltransferázy je detegované v dôsledku poškodenia štruktúry pečeňových buniek, ako aj tkaniva žlčníka a žlčových ciest. Príčinou rastu GGT sú najmä:

 • akútnej hepatitídy všetkých známych znakov;
 • aktívne ochorenie žlčových kameňov;
 • rakovina pečene alebo metastázy orgánov.

Okrem procesov vyskytujúcich sa pri ochoreniach pečene rastie aj GGT v dôsledku chorôb iných orgánov, najmä z dôvodu:

 • diabetes;
 • onkológia pankreasu;
 • enteritída alebo pankreatitída.

Nie menej ako iné dôvody pre zvýšenie GGT ovplyvňujú alkoholizmus a nesprávne dávkovanie liekov, ktoré vyvolávajú intoxikáciu.

bilirubín

Žlté "farbivo" tela zvyšuje jeho koncentráciu v prípadoch, keď pečeňové bunky nie sú schopné preniesť bilirubín do žlčových ciest. To sa deje pri nasledujúcich ochoreniach:

 • pri akútnej alebo chronickej hepatitíde;
 • s hromadením toxínov v dôsledku otravy jedmi, dusičnanmi, alkoholmi, drogami;
 • v prípade cirhózy pečene;
 • objavenie sa metastáz v pečeni;
 • alebo v prípade rakoviny pečene.

Menej často sa hyperbilirubinémia počas biochemického krvného testu zistí ako dôsledok srdcového zlyhania alebo stázy žlčových ciest v žlčovodoch, keď sa abstinencia bilirubínu v čreve spomaľuje alebo dokonca stáva takmer neviditeľným. Príčinou tohto stavu je ochorenie žlčových kameňov a malígny nádor pankreasu.

Bilirubin sa tiež neustále zvyšuje v dôsledku tvorby dostatočne veľkého množstva nepriamej zložky celkového počtu pigmentov a masívnej deštrukcie červených krviniek. Tieto stavy sa prejavujú:

 • žltačka u novorodencov;
 • vrodené metabolické patológie (najmä metabolizmus lipidov);
 • ako aj hemolytickú anémiu.

bielkovina

Albumín priamo ovplyvňuje koncentráciu a objem krvi v tele a znižuje alebo zvyšuje populáciu v krvi z niekoľkých dôvodov:

 1. Neschopnosť buniek pečene produkovať syntézu proteínov (albumín) v dôsledku nasledujúcich ochorení:
 • cirhóza pečene;
 • chronickej vírusovej hepatitídy.
 1. Nadmerná hustota krvi (keď sa zvyšuje objem albumínu), vyskytujúca sa v dôsledku:
 • dehydratácia, nedostatočné množstvo tekutiny v tele;
 • užívanie steroidných liekov.
 1. Nedostatok aminokyselín v dôsledku nesprávnej, nepravidelnej výživy, porúch v štruktúre a funkcii gastrointestinálneho traktu alebo neschopnosti absorbovať aminokyseliny v dôsledku Crohnovej choroby.
 2. Nadmerná krvná tekutina (pri poklese objemu albumínu) v dôsledku nadmernej hydratácie alebo absorpcie veľkého množstva tekutiny.
 3. Únik (v doslovnom zmysle slova) albumínu z plazmy v tkanive tela v dôsledku poranení, popálenín alebo dlhodobých operácií.
 4. Evakuácia bielkovín v moči v dôsledku ochorenia obličiek (zlyhanie obličiek, nefrotický syndróm) alebo nefropatie u tehotných žien.

Čo sú pečeňové testy

Na určenie stavu a zdravotného stavu pečene lekár predpíše biochemický krvný test, v ktorom bude uvedené množstvo informácií. Pečeňové testy sú neoddeliteľnou súčasťou jednej štúdie (vrátane niekoľkých ďalších ukazovateľov):

 • AST (enzým aspartátaminotransferázy, ktorý sa nachádza vo všetkých bunkách tela, ale väčšina je v bunkách pečene a srdca);
 • ALT;
 • GGT;
 • celkový bilirubín a jeho frakcie;
 • alkalická fosfatáza;
 • celkový proteín.

Štúdia analyzuje koncentráciu rôznych látok. Významné zvýšenie enzýmu alanínaminotransferázy (ALT) indikuje kritický stav pečene, možnú cirhózu alebo hepatitídu.

Pre referenciu! Pozornosť by sa mala venovať zmenám v normách GGTP, aj keď všetky ostatné čísla sú v poriadku. Miera prebytku môže indikovať alkoholickú alebo toxickú hepatitídu, diabetes mellitus, patológiu gastrointestinálneho traktu.

Bilirubin je žlčový pigment, ktorý sa tvorí v krvi po rozpade hemoglobínu. Prekročenie jeho rýchlosti dáva ľudskej koži žltý odtieň. Frakcia albumínu je transportný proteín. Nízke indikácie môžu hovoriť o zhubných nádoroch, v niektorých prípadoch srdcového zlyhania alebo črevného ochorenia;

Na výmenu stopových prvkov (fosforu a vápnika) je potrebná alkalická fosfatáza (alkalická fosfatáza). Odchýlky od normy signalizujú problémy metabolizmu fosforu. Nízka hladina je zriedkavá a je hlavnou príčinou hypofosfatázie, zriedkavého ochorenia kostí (zhoršená tvorba kostry, časté zlomeniny).

Kedy vykonať postup: zoznam indikácií

Nie všetci ľudia sa starajú o svoje telo a pravidelne sa podrobujú biochemickým vyšetreniam krvi. Existuje však klasický súbor príznakov, ktoré, ak sa zistia, by sa mali poradiť s lekárom na ďalšiu diagnostiku:

 • očné bulvy a koža majú nažltlý odtieň;
 • v ústach bola horká chuť;
 • pravidelný pocit nevoľnosti;
 • jazyk sa stane hladkým a zaujme karmínový odtieň;
 • bolesť v pravej hypochondriu;
 • "Neprimerané" zvýšenie telesnej teploty (bez zjavného dôvodu).

Okrem týchto príznakov (pacient ich dokáže detekovať samostatne) existuje množstvo patológií, ktoré lekár zistí, ak je zistený, predpisuje testy pečeňových funkcií. Zoznam takýchto patológií zahŕňa zmenu v štruktúre pečene (zistenú počas ultrazvukového vyšetrenia), zneužívanie alkoholu, obezitu, diabetes, hepatitídu akéhokoľvek pôvodu.

Pre referenciu! Uvedené klinické príznaky môžu byť predzvesťou mnohých závažných ochorení. Rakovina a cysta, obštrukcia žlčových ciest, cirhóza, zlyhanie pečene - takéto ochorenia ohrozujú aj ľudský život.

Sadzby pre pacientov rôzneho veku

Miera testovaných látok sa líši nielen pre mužov, ženy a deti, ale môže byť odlišná pre tú istú osobu v rôznych obdobiach života. Napríklad pre ženu, ktorá nedala pôrod a v čase prenášania dieťaťa alebo dojčenia.

Pečeňové testy: normy ukazovateľov pre dospelých a deti.

Všetky prezentované hodnoty sú individuálne. Závisia od pohlavia a veku a od životného štýlu osoby. Spoľahlivosť výsledku môže závisieť od spotreby tukových potravín bezprostredne pred zákrokom. Ak má okrem ochorenia pečene aj chronické ochorenie obličiek, percento nesprávnych údajov sa ďalej zvyšuje.

Pre referenciu! U detí by sa mali pečeňové testy vykladať odlišne ako u dospelých. Výsledky môžu závisieť od rýchleho rastu, puberty alebo kongenitálnych abnormalít v tele.

Nie je nutné robiť diagnózu nezávisle. Spoľahlivou diagnózou môže byť len skúsený lekár, ktorý po analýze všetkých údajov porovná vek a pohlavie pacienta, pozná jeho fyziologické vlastnosti a históriu chorôb. Ale na upokojenie nervov stojí za to vedieť normálny výkon týchto enzýmov.

Rozluštíme čísla pre dospelého

Takáto analýza je potrebná pri diagnostike mnohých chorôb. Najčastejšie sa vzorky predpisujú na príznaky ochorení pečene (nepohodlie v pravej hypochondriu, zožltnutie kože, horúčka a nauzea) alebo na kontrolu existujúcich ochorení.

Test funkcie pečene pozostáva z hodnotenia piatich ukazovateľov: celkového bilirubínu a štyroch enzýmov:

 • alanínaminotransferázu (ALT);
 • aspartátaminotransferázu (AST);
 • gammagrytaniltransferázu (GGT);
 • alkalická fosfatáza (alkalická fosfatáza).

Akákoľvek odchýlka od normy vám umožňuje hovoriť o dysfunkcii pečene a jej patogenéze. Prečo sa tieto enzýmy skúmajú? Lekár hodnotí účinnosť pečene podľa niekoľkých kritérií.

 1. Zvýšené hladiny AST a ALT indikujú možné poškodenie pečeňových buniek v dôsledku možnej vírusovej alebo toxickej hepatitídy alebo vývoja autoimunitného ochorenia. Indikátory nad normou môžu byť tiež spôsobené tým, že pacient pije hepatotoxické lieky.
 2. Zvýšenie hladiny alkalickej fosfatázy a GGT uvádza, že žlč stagnuje v orgánoch zodpovedných za jej tvorbu. Takýto fenomén môže byť vyvolaný "blokovaním" žlčových ciest kameňmi a červami.
 3. Hodnoty bilirubínu sa používajú na určenie poškodenia a na identifikáciu stagnácie. Zvýšenie hladiny v tele v kombinácii so zvýšeným AST a ALT signalizuje poškodenie pečeňových buniek. Zvýšenie priameho bilirubínu spolu so zvýšenou aktivitou GGT a alkalickou fosfatázou naznačuje rozvoj cholestázy.
 4. Hladina celkového proteínu a albumínu ukazuje interakciu syntetických funkcií pečene a pokles hladiny proteínov indikuje zlyhanie týchto funkcií.

Pre referenciu! Pomocné metódy inštrumentálneho testovania - dvanástnikové ozvučenie a ultrazvuková detekcia orgánu pomôžu presnejšie stanoviť diagnózu.

Dešifrovanie pre deti

Je vhodné odoberať krv od detí z päty, od starších detí zo žily. Každý vek má vlastnú mieru testov. Indikátor je ovplyvnený rastom dieťaťa a jeho hormonálnym pozadím. Dieťa, vyrastajúce, prerastie vrodené anomálie, počiatočné odchýlky sa vrátia do normálu. U identických testov sú indikátory pre dospelých odchýlkou ​​a pre deti normou.

Na dekódovanie musíte informovať lekára o čase a povahe posledného jedla ao všetkých liekoch, ktoré dieťa a matka užívajú počas dojčenia.

Rovnaké ukazovatele sa takmer vždy skúmajú ako u dospelých.

 1. ALT. Odchýlka tohto ukazovateľa od noriem prijatých pre určitú vekovú skupinu signalizuje poškodenie pečene, ochorenia žlčových ciest a pankreasu.
 2. AST. Zvýšenie tohto enzýmu signalizuje poruchu srdca, kostrového svalstva, pečene a krvi.

Súčasná štúdia ALT a AST nám umožňuje stanoviť vzťah medzi patológiou srdca a patológiou pečene.

 1. Zvýšený GGT hovorí o ochoreniach pečene a znížil - pokles aktivity štítnej žľazy.
 2. ALP - zvýšená hladina alkalickej fosfatázy môže hovoriť o ochoreniach pečene, žlčových ciest, obličiek a kostného systému, zatiaľ čo pokles v nej môže byť dedičným ochorením, závažnou formou anémie a nedostatkom rastového hormónu počas puberty.
 3. Bilirubín. Vzostup signalizuje srdcové ochorenia, hemolytickú žltačku, ochorenie pečene a poruchy vo výstupe žlče.

V akých situáciách môžu byť analýzy nepravdivé?

Na analýzu je potrebných niekoľko kvapiek žilovej krvi (postup netrvá dlho). Aby ste sa vyhli falošným indikátorom, musíte venovať osobitnú pozornosť predbežnej príprave. Niekoľko dní pred príchodom k lekárovi by ste mali odstrániť tukové jedlá, kávu a, ak je to možné, fajčiť zo stravy.

Krv sa má odoberať nalačno od 7:30 do 11 hodín ráno. Pred tým, necvičte a nefajčite. Prekážkou analýzy je zneužívanie alkoholu predtým. Ak sú všetky vyššie uvedené zanedbané, výsledok bude nesprávny, zobrazené zmeny poskytnú falošný obraz o stave pečene.

Príčiny ovplyvňujúce výsledok pečeňových testov:

 • liečivá;
 • extra libry a obezita;
 • stláčanie žily;
 • sedavý spôsob života;
 • vegetariánstvo;
 • tehotenstvo.

Po zákroku je potrebné jesť výrobok obsahujúci rýchle sacharidy: banán, kúsok tmavej čokolády alebo sladký čaj s cookies.

Testy funkcie pečene

Pečeňové testy sú komplexom krvných testov, ktoré sú predpísané v niekoľkých základných prípadoch:

 • Pacient sa sťažuje na príznaky ochorenia pečene: bolesť v pravej hypochondriu, pocit pocitu ťažkosti a nevoľnosť, horúčka. Môže sa vyskytnúť aj žltačka - zožltnutie kože a sklerózy oka.
 • Je potrebné kontrolovať vírusové ochorenia pečene, zahŕňajú všetky typy hepatitídy. Okrem toho sa uskutočňujú testy so stagnáciou žlče, so zápalom pečeňových kanálikov a ďalšími patologickými procesmi.
 • Zneužívanie alkoholu. Je to pečeň, ktorá bije počas binges: je schopný neutralizovať toxíny, ale pri dlhšej konzumácii alkoholu, pečeňové bunky sú zničené.
 • Dlhodobé užívanie liekov. Mnohé lieky majú negatívny vplyv na pečeň, takže vylučujú špeciálnu liekovú hepatitídu.

Takéto analýzy sa tiež uskutočňujú s cholecystitídou, pankreatitídou a inými zápalovými ochoreniami pečene a žlčníka. Hlavným účelom pečeňových testov je stanoviť množstvo pečeňových enzýmov v krvi a na tomto základe urobiť záver o priebehu ochorenia.

Interpretácia hlavných analýz: norma a odchýlka

Existuje niekoľko základných testov, ktoré sú zahrnuté v pečeňových testoch: dekódovanie vám umožňuje určiť stupeň odchýlky od normy a na tomto základe lekár vyvodí závery a predpíše liečbu.

Hlavná skupina zahŕňa niekoľko typov výskumu:

 • Analýza celkového bilirubínu. Je to dôsledok rozpadu červených krviniek, ktoré prenášajú hemoglobín, normálna hodnota tohto parametra je 3,4 - 18,5 μmol / liter. Zvýšenie hladiny bilirubínu v krvi môže naznačovať rad patológií: medzi nimi hepatitída A, B, C, cirhóza pečene, rakovina, intoxikácia tela v dôsledku používania jedov. Existuje priamy, nepriamy a konjugovaný bilirubín, lekár určí stupeň odchýlky frakcií od normy a vyvodí potrebné závery.
 • ALT. Pod touto skratkou sa skrýva alanínaminotransferáza - enzým, ktorý sa v tele produkuje pečeňovými bunkami. Normálna hodnota je 0,2 - 0,68 nmol / centiliter, vysoký obsah ALT v krvi indikuje poškodenie pečene a deštrukciu jej buniek. To môže nastať pri zápalových procesoch v pečeňových metastázach, cirhóze. Ak ALT stúpa a bilirubín klesá, znamená to najnebezpečnejší priebeh vírusovej hepatitídy: imunitný systém ničí vírus, ale tiež ničí pečeňové bunky. Takýto priebeh ochorenia je charakteristický pre infekciu hepatitídou B u mladých a predtým zdravých ľudí. Osoba môže zachrániť len transplantácia pečene.
 • GGT. Skratka znamená gama-glutamín transpeptidázu - enzým pečene a žlčových ciest. Zvýšenie množstva tohto enzýmu v krvi sa pozoruje pri užívaní liekov pri užívaní alkoholu, pri vírusových ochoreniach, cirhóze, rakovine. Tento parameter by sa však mal brať do úvahy spolu s ďalšími vzorkami, často paralelne s analýzou ultrazvuku.
 • Alkalická fosfatáza je enzým, ktorý sa podieľa na transporte fosforu v tele. Rýchlosť je 38 - 126 U / liter, zvýšenie je pozorované počas tehotenstva, v období dospievania, avšak hladina tohto enzýmu sa dramaticky zvyšuje s ochorením pečene. Ide o vírusovú hepatitídu, rakovinu, výskyt metastáz. S anémiou sa naopak zníži hladina alkalickej fosfatázy.
 • Albumín je transportný proteín, ktorého rýchlosť v krvi je 38-48 g / liter. Tento proteín zadržiava tekutú časť krvi a zabraňuje vzniku edému, vykonáva veľmi dôležitú funkciu. Jeho obsah klesá pri ochoreniach pečene a zvýšenie je možné pozorovať pri hnačke s prudkým úbytkom tekutých zápalových procesov so zvyšujúcou sa teplotou.

Ak sú indikované testy funkcie pečene, výsledky sa vyhodnotia pre celý rozsah parametrov. Žiadna hodnota sa nemení individuálne: lekár vyhodnotí celkový obraz, ktorý sa tiež porovná s výsledkami ultrazvuku a iných štúdií. Až potom bude diagnóza vykonaná a predpísaná vhodná liečba.

Ako sú pečeňové testy

Analýza môže byť skutočne účinná len vtedy, ak sa budú dodržiavať pravidlá jej implementácie.

Pečeň je citlivá na najmenšie zmeny v stave tela a ak je režim porušený, obraz bude už nepresný.

Pre testovanie existuje niekoľko základných požiadaviek:

 1. Krv sa podáva na lačný žalúdok, z posledného jedla musí prejsť aspoň 7-10 hodín. Preto sú pečeňové testy najčastejšie prijímané ráno.
 2. Deň pred testami nemôže byť zapojený do ťažkej fyzickej práce, musíte tiež opustiť tvrdý fyzický tréning.
 3. Analýzu nie je možné vykonať v období opitosti a nasledujúci deň po požití alkoholu. Pri liečbe účinkov alkoholizmu je nevyhnutné striktne dodržiavať režim, obzvlášť prísne, dokonca aj malá dávka alkoholu môže veľmi silne narušiť výsledky testov.
 4. Neodporúča sa fajčiť niekoľko hodín pred analýzou - fajčenie má vplyv aj na výsledok, pretože pečeň neutralizuje všetky toxíny vstupujúce do tela.

V niektorých prípadoch môže byť analýza opätovne vymenovaná, ak má lekár pochybnosti o presnosti výsledkov. Okrem porušovania pravidiel, prípravy na analýzy, môžu ovplyvniť niektoré ďalšie faktory: medzi nimi obezita, sedavý spôsob života, lieky, intenzívne fyzické cvičenia pred odchodom do nemocnice.

Viac informácií o pečeňových testoch nájdete vo videu.

To všetko ovplyvňuje obsah pečeňových enzýmov a maže obraz choroby. Avšak veľa záleží na skúsenostiach lekára: dobrý špecialista už vie, čo môže ovplyvniť výsledok, a robí správne závery.

Pečeňové testy môžu byť podávané niekoľkokrát počas niekoľkých mesiacov, pretože je potrebné sledovať zmeny v pečeni počas ochorenia.

Podľa výsledkov môže lekár posúdiť intenzitu patologických procesov a vybrať najúčinnejšiu liečbu. Analýzy nám umožňujú sledovať účinnosť liečby a vyvodiť závery o sprievodných ochoreniach.

Pečeňové testy - čo to je?

Na stanovenie stavu pečene a žlčových ciest, v modernej medicíne používa rad laboratórnych testov, ktoré dostali všeobecné meno pečeňových testov. Materiál pre štúdiu sa získa odberom vzorky žilovej krvi a pomocou týchto testov: t

 • AST, ALT;
 • bilirubín;
 • alkalická fosfatáza;
 • celkový proteín;
 • test tymolu;
 • albumín.

Tieto laboratórne testy vám umožňujú posúdiť existujúce porušenia, ako aj schopnosť pečene podporovať jednu z jej najdôležitejších funkcií - syntézu enzýmov a ďalších látok potrebných pre normálny život.

Pečeňové testy - ALT, AST

Endogénne enzýmy AST a ALT sú dôležitou zložkou pri produkcii určitých aminokyselín. Norma AST a ALT sa líši v závislosti od pohlavia a veku pacienta, ako aj od jeho telesnej hmotnosti, teploty a životného štýlu. V zdravom tele je ich počet zanedbateľný a u mužov je to o niečo viac ako u žien.

Aspartátaminotransferáza (AST)

Tento enzým sa spravidla nachádza v tkanivách pečene a čiastočne v srdci a svaloch. Norma pre ženy je 10-35 U / l, a pre mužov - od 14 do 20 U / l. Zvýšenie normálnych hodnôt môže naznačovať poškodenie orgánov, kde je obsiahnuté. V závislosti od toho, koľko prebytku normy ide (a tento indikátor sa môže líšiť od niekoľkých jednotiek až po päť až desaťnásobok), určte stupeň poškodenia. Aby sa zabezpečilo, že patologický proces ovplyvňuje pečeň, uskutočňujú sa úplné testy funkcie pečene. Dekódovacia analýza potvrdzuje alebo vyvracia podozrenia s vysokou pravdepodobnosťou.

Alanínaminotransferáza (ALT)

Pečeňové enzýmy, ako aj AST, ktoré sa podieľajú na metabolizme a najmä na aminokyselinách. Podobne ako AST je prítomný predovšetkým v pečeňových bunkách, v svaloch a srdcových tkanivách. Jeho obsah u žien sa zvyčajne pohybuje od 10 do 30 U / l. U mužov je rýchlosť 10-40 U / l. Jeho prebytok tiež signalizuje poškodenie tkanív, ktoré obsahujú alanínaminotransferázu. Ak sa zvýši rýchlosť AST a ALT, môže to naznačovať prítomnosť takých ochorení, ako je vírusová hepatitída, akútna otrava alkoholom alebo otrava jedlom, cirhóza pečene, prítomnosť parazitov.

bilirubín

Existujú tri typy bilirubínu - priame (spojené), nepriame (nesúvisiace) a spoločné, zatiaľ čo druhé samo o sebe neexistuje, ale je to kombinácia prvého a druhého typu. Táto pigmentová látka vzniká v dôsledku rozpadu hemu, ktorý je zase súčasťou hemoglobínu. Proces prebieha v bunkách pečene. Ak je v hepatocytoch alebo žlčových kanáloch nejaký patologický proces, dochádza k zmene hladiny bilirubínu v sére.

Celkový bilirubín sa môže pohybovať v rozsahu od 3,3 μmol / l do 20,5, zatiaľ čo priamka je približne 25% celkového množstva, tj až 3,3 μmol / l, a nepriameho - 75% (13,6-17)., 1 umol / l). V prípade zvýšenia pečeňových testov možno predpokladať rôzne zápalové procesy v pečeni a žlčníku. Zrakovo sa zvýšenie hladiny bilirubínu prejavuje žltačkou.

Alkalická fosfatáza

Ďalším enzýmom žlčovodov, nevyhnutným pre normálne fungovanie tela, je alkalická fosfatáza. Hrá dôležitú úlohu pri metabolizme fosforu a vápnika, ktorý priamo ovplyvňuje stav kostného tkaniva. Vo veľkých množstvách je však alkalická fosfatáza prítomná v tkanivách pečene, ako aj v črevnej sliznici, prsných žľazách. Jeho normálne indikácie závisia od veku pacienta. Vo vekovej skupine do 30 rokov sú normálne hodnoty alkalickej fosfatázy 32 - 92 IU / l a staršie - 39 - 117 IU / l. Čo dá krvný test? Pečeňové testy spravidla nevykazujú pokles tohto indikátora a jeho zvýšenie indikuje metabolickú poruchu, najmä porušenie fosforového transportu. To môže byť v rozpore s únikom žlčových ciest v žlčových cestách (cholestáza), cirhózou pečene, parazitárnymi ochoreniami, akútnou otravou alkoholom.

Thymolový test

Test na tymol je ďalší test, ktorý je súčasťou pečeňových testov. Dekódovanie analýzy v tomto prípade ukazuje schopnosť pečene syntetizovať proteínové zložky krvi. Test tymolu sa vzťahuje na sedimentárne. Na jeho realizáciu sa do zmesi krvného séra a tlmivého roztoku pridá nasýtený roztok tymolu a po pol hodine sa vyhodnotí závažnosť zakalenia roztoku. Normálne hodnoty pre túto vzorku sa pohybujú od 0 do 5 jednotiek. Zvýšenie nastáva pri zhoršenej syntéze proteínov a môže signalizovať vírusovú hepatitídu, cirhózu pečene a určité ochorenia spojivového tkaniva. Aký je prínos takéhoto krvného testu? Pečeňové testy a najmä tymol umožňujú už v skorých štádiách, bez čakania na klinické prejavy, určiť ochorenie a začať primeranú liečbu.

bielkovina

Jedným z hlavných plazmatických proteínov je albumín. Je vedúcou zložkou pri udržiavaní onkotického krvného tlaku a v dôsledku toho ovplyvňuje objem cirkulujúcej krvi. Okrem toho albumín hrá dôležitú úlohu v transportnej funkcii, väzbe na žlčové kyseliny, bilirubín, ióny vápnika a liečivá. Normálny albumínový index je v rozmedzí 35 - 50 g / l. Zvýšenie výkonu sa pozoruje pri ťažkej dehydratácii, zníženie je dôvodom na podozrenie na zápalové procesy v pečeni, sepsi a reumatických procesoch. Okrem toho, redukcia albumínu v sére je možná pri dlhšom hladovaní, používaní perorálnych kontraceptív, steroidoch, fajčení.

Celkový proteín

Termín "celkový proteín" znamená zvyčajne celkovú koncentráciu globulínov a albumínu v sére. Toto je hlavná zložka metabolizmu proteínov v ľudskom tele. Vykonáva mnoho funkcií: udržuje konštantné pH krvi, je zapojený do procesov zrážania, imunitných reakcií, prenosu tukov, hormónov a bilirubínu do orgánov a tkanív. Prečo lekár navrhuje, aby pacienti podstúpili pečeňový test? Dekódovanie (norma tohto indikátora by mala byť od 64 do 86 g / l) pomôže špecialistovi pochopiť, či tieto funkcie nie sú porušené. Zvýšenie proteínu sa teda môže pozorovať pri akútnych a chronických zápalových procesoch a infekčných chorobách, ako aj pri rozsiahlych popáleninách. Pokles ukazovateľov môže byť dôsledkom krvácania, ochorení obličiek, ktoré sú sprevádzané výraznou stratou proteínov (glomerulonefritída), onkologickými procesmi.

Pečeňové testy, ktorých dekódovanie je veľmi dôležité pri diagnostike mnohých patologických stavov pečene a ďalších orgánov, sa podávajú ráno nalačno (posledné jedlo sa musí vykonať najmenej 8 hodín pred testom). V predvečer je potrebné vylúčiť alkohol a mastné jedlá.

Publikácia O Diagnostike Pečeňových

Krvný test s leukocytovým vzorcom

Diéty

Leukocyty tvoria dôležitú súčasť tela, chránia ho pred škodlivými baktériami a látkami. Oni prehltnúť a odzbrojiť cudzie častice. V dôsledku toho správanie týchto buniek môže ukázať prítomnosť zápalového procesu, pretože zloženie krvi indikuje stav ľudského zdravia.

Príznaky cirhózy

Diéty

Cirhóza pečene je závažné ochorenie, ktoré sa nedá liečiť. Za pouhých 3-5 rokov môže viesť k úplnej dysfunkcii pečene a smrti. A aby sa zabránilo rozvoju komplikácií na pozadí ochorenia a predĺžil sa život, je potrebné včas diagnostikovať ochorenie a začať liečbu čo najskôr.

Čo je jednou zo spoločných príčin ochorenia pankreasu?

Diéty

Práca tráviaceho systému je úzko prepojená. Zlyhanie vo fungovaní jedného vedie k porušovaniu v iných orgánoch. Pankreas a pečeň majú špeciálne spojenie.

Vyprážané karbonátky so zemiakovými kvasnicami. Dva jednoduché a chutné cesto recepty bez vajec a mlieka.

Zápal pečene


Vitajte! Chcete vyskúšať magické karbonátky so zemiakmi a dokonca aj beztiažové cesto? Potom ste šli na adresu.