Hlavná / Zápal pečene

Cysta obličiek so septom

Zápal pečene

Mnohí sa pýtajú: "Pečeň cysta: čo to je a liečba." V tomto článku sa budeme podrobne zaoberať touto patológiou so špeciálnym zameraním na CT a MRI diagnostiku.

Čo je to cysta pečene a aký druh liečby je?

Cysty pečene (kód ICD 10 - K76.8) sú rozdelené na:

Získané formácie, založené na príčinách cysty, pečene sa delia na:

Jednoduché cysty pečene

Pečeňové cysty, ktoré sa vyvíjajú v dôsledku obštrukcie žlčových ciest, sa nazývajú jednoduché. Nachádzajú sa u 5-14% dospelej populácie a sú často diagnostickým nálezom v radiačných štúdiách. Jednoduché cysty môžu byť:

Viacnásobné cysty sa často kombinujú s cystami obličiek.

Ultrazvuková diagnostika

S ultrazvukom, nekomplikované jednoduché cysty vyzerajú ako jasné, zaoblené, anechoické formácie, ktoré majú množstvo špecifických vlastností: to je účinok posilnenia vzdialenej steny, distálneho pseudo zosilnenia echového signálu, účinku bočných tieňov.

CT diagnostika

S CT majú jednoduché cysty aj typický obraz. Na CT majú tvar okrúhlych, homogénnych štruktúr štruktúry s veľmi odlišnými a rovnomernými okrajmi. Ak je však CT rez rezu bližšie k cystovému pólu, jeho hranica sa javí fuzzy v dôsledku efektu priemerovania v dôsledku zahrnutia parenchýmu orgánu a tekutiny do rezu (pozri obrázok CT vyššie). Kapsula jednoduchej pečeňovej cysty zvyčajne nie je definovaná. Denzitometrický index jednoduchých cystických útvarov je v rozsahu od 0 do 10 jednotiek Hounsfieldovej stupnice (HU), to znamená, že zodpovedá kvapaline. Malé útvary môžu vykazovať hodnoty hustoty viac ako 20 jednotiek. HU, čo je tiež vysvetlené spriemerovaním tohto indikátora v dôsledku zahrnutia priľahlej časti pečeňového parenchýmu do rezu. V takýchto prípadoch sa odporúča použitie riedších rezov na diferenciálnu diagnostiku. Niekedy cysta pečene môže spôsobiť lokálne porušenie odtoku žlče v dôsledku stláčania priľahlých žlčových ciest (foto CT pozri nižšie).

Na sérii CT v 4. segmente pečene je stanovená jednoduchá cysta, ktorá spôsobuje lokálne porušenie odtoku žlče. Šípka označuje rozšírené intrahepatické žlčové kanály.

Ťažkosti pri diagnostike pečeňových cyst sa vyskytujú v prípadoch atypie, ktorá sa prejavuje:

 1. alebo vnútorné krvácanie do cystickej tvorby, pričom denzitometrický index obsahu sa zvyšuje o viac ako 20 jednotiek. HU,
 2. alebo prítomnosť viacerých priečok a zahusťovania stien.

Na diferenciáciu jednoduchých pečeňových cyst z cystických metastáz a cystadenokarcinómu je potrebné zvýšenie kontrastu. Jednoduchá cysta nie je zafarbená, zatiaľ čo v malígnych racémoch dochádza k akumulácii liečiva v zložkách mäkkého tkaniva nádoru. Preháňanie jednoduchej cysty pečene je zriedkavou komplikáciou, ale v prípadoch jej výskytu sa v štruktúre objavuje heterogenita, hustota sa zvyšuje, kapsula sa zahusťuje a stáva sa dobre viditeľnou.

Traumatické cysty pečene

Traumatické cysty pečene zahŕňajú:

Hematóm pečene

Pre diagnostiku hematómu pečene je veľmi dôležité anamnestické spojenie s traumou. Ak je orgán poškodený na počítačových tomogramoch, môžete vidieť prerušovaciu čiaru (foto CT sken vyššie). Pod kapsulou sa často hromadí krv. V tomto prípade má hematóm formu obmedzenej, lentikulárnej formy akumulácie tekutiny s hustotou viac ako 60 HU (foto CT nižšie).

Subkapsulárny hematóm pečene, subakútne štádium. CT vyšetrenie pod kapsulou ľavého laloku pečene je určené lentikulárnou akumuláciou krvi, ktorej denzitometrický index je od 40 do 65 jednotiek. HU.

Do 2-3 dní po poranení zostáva denzitometrický index erupcie krvi na vysokej úrovni. Ďalej, ako sa lyzuje krv, denzitometrický index hematómu sa nerovnomerne znižuje a v dlhodobom časovom horizonte zodpovedá indexu z kvapaliny. Hematóm s lyzovanou krvou je ťažké odlíšiť od jednoduchých pečeňových cyst.

Parenchymálny hematóm pečene. Na segmente CT a 8 je určená akumulácia krvi, ktorá má priemerný denzitometrický index 60 jednotiek. HU. Na okraji hematómu začína lizirovania rozliata krv. Hematóm spôsobuje lokálne narušenie odtoku vnútra pečeňových kanálikov (šípky).

Diagnostikovanie hematómu, ktorý sa vytvoril hlboko v pečeňovom parenchýme, nie je v akútnom období tiež ťažké, pretože čerstvá krv poskytuje charakteristický CT vyšetrenie - obmedzené, dokonca zvýšenie hustoty. Lýza krvi v parenchymálnom hematóme sa vyskytuje z periférie do stredu (foto CT sken vyššie). Avšak nie všetky hematómy sa menia na traumatické pečeňové cysty. Proces involúcie hematómu môže prebiehať niekoľkými cestami. V niektorých prípadoch, ako bolo ukázané vyššie, dominujú procesy lýzy, pričom obsah hematómu sa mení na homogénnu kvapalinu. Paralelne sa vytvorí falošná kapsula. Táto vývojová dráha premieňa hematóm na variant serómu, ktorý sa líši od jednoduchej cysty pečene. V iných sa organizuje nahromadená krv. Spojivové tkanivo sa vyvíja v hematóme, do neho zapadajú cievy, dochádza k poklesu veľkosti a zmene vnútornej štruktúry na pevnú látku. Proces končí zjazvením, kým sa neobjavia miesta kalcinácie. Tento vývoj je charakteristickejší pre intrahepatický hematóm. A ak sa štúdia vykonáva vo fáze zjazvenia hematómu, jej diagnostika môže byť ťažšia. V tomto prípade sa pri CT vyšetrení hematóm prejavuje ako úsek s nízkou hustotou s nerovnomernými a fuzzy kontúrami a simuluje tvorbu pečene. Keď je hematóm organizovaný a cievy do neho rastú, podobnosť s tvorbou sa zvyšuje ešte viac. Zvýšenie kontrastu tiež neprináša jasnosť, pretože pri zvýšení kontrastu v štruktúre hematómu môže byť vaskulárna sieť pozorovaná v arteriálnej fáze a v žilovej fáze - aktívna akumulácia kontrastného materiálu mladým spojivovým tkanivom. História procesu je v diferenciálnej diagnostike kľúčová. Relatívne rýchla dynamika obrazu, do dvoch týždňov, pozorovaná akýmkoľvek spôsobom vizualizácie, je presvedčivým znakom parenchymálneho hematómu.

Pri MRI skenovaní bude intenzita signálu závisieť od veku hematómu. V akútnom období je v T vysoký signál2 vážený obraz a nízky signál v T1 Ďalej sa intenzita signálu postupne zvyšuje a v T2 sa nemení (foto MRI nižšie).

Rovnaké pozorovanie ako CT vyšetrenie uzavretého poškodenia pečene (pozri vyššie). MPT v sekvenciách T1 (a) a T2 (b) (vysvetlené v texte).

Komplikácie hematómu zahŕňajú pokračujúce krvácanie a hnisanie. Pri pokračujúcom krvácaní sa pozoruje zvýšenie veľkosti hematómu a tekutina a filamenty fibrínu sa neustále pozorujú v jeho obsahu (tieto sú jasne definované ultrazvukom). S hematómovým hnisaním sa tvorí typický vzor abscesu pečene.

Biloma pečeň

Biloma pečene sa vytvára v dôsledku poškodenia žlčových ciest a v dôsledku toho akumulácie žlče v tkanive orgánu. Má len málo diferenciálnych vlastností, ktoré ho odlišujú od serómu alebo jednoduchej cysty. Hoci je potrebné poznamenať, že biloma pečene sa môže zvýšiť, a preto je potrebné pravidelne monitorovať jej veľkosť, aby sa zabránilo prasknutiu tejto patologickej formácie.

Parazitické cysty pečene

Parazitické cysty pečeňového stretnutia v priemerných zemepisných šírkach majú echinokokovú povahu častejšie.

Echinokoková cysta pečene

Diferenciálna diagnostika echinokokových cyst pečene by nemala spôsobiť ťažkosti: prítomnosť kapsuly je presvedčivým znakom cysty parazitickej povahy (pozri foto CT a MRI).

Echinococcus pečeň typu II. Pri CT vyšetrení v segmente 5 pečene je definovaná viackomorová cysta rozdelená hustou septa.

S MRI sa kapsula parazitickej cysty, prepážky, vnútorných obsahov a oblastí vypustenia lepšie vizualizuje vo všetkých sekvenciách (foto MRI nižšie).

Pečeňové echinokoky na MRI.
A - T2 vážený obraz v koronárnej rovine.
B - T2 vážený obraz a osová rovina. V ôsmom segmente pečene je určená viackomorová cysta. Zosilnené priečky a kapsula, ako aj dcérske cystické útvary charakteristické pre parazita, sú jasne viditeľné.

Alveokoková cysta pečene

Menej časté sú alveokokové pečeňové cysty na území Ruskej federácie. Sú agresívnejší rast. Majú tendenciu šíriť sa inváziou do priľahlých štruktúr a orgánov. Na CT sa alveokoková cysta vyznačuje hrubšou kapsulou, pričom jej vnútorný povrch je nerovnomerný. Kapsula môže obsahovať kalcifikácie. Dôležitým charakteristickým znakom cystickej tvorby alveokokovej povahy je relatívne homogénna a hustá vnútorná štruktúra. denzitometrický index, ktorý dosahuje 40 jednotiek. HU.

Podľa uvedených príznakov môže alveokoková cysta pečene simulovať tvorbu inej povahy. Použitie intravenózneho kontrastného zlepšenia rieši otázky diferenciálnej diagnózy: obsah parazitickej cysty neakumuluje kontrastnú látku (pozri MRI foto vyššie).

Liečba cysty pečene

Liečba cysty: Pečeň sa vykonáva len chirurgicky (pozri video vyššie). Konzervatívne sa vykonáva iba lekárska pomoc a symptomatická liečba.

Odpoveď na otázku „cysta pečene: čo to je a liečba?“ Sa z článku stala jasnou. Pre hlbšie vedomosti vám odporúčame, aby ste na našich webových stránkach odkazovali na iné články o chirurgii.

Pečeňová cysta: príčiny, liečba

Pečeňová cysta je neoplazma, ktorá sa často vytvára v ľavej oblasti orgánu a obsahuje v nej kvapalnú látku alebo želé ako žltej farby. Veľkosť cysty a jej tvar závisí od načasovania jej vzniku a od dôvodov jej prijatia. Existuje mnoho typov pečeňových cyst a sú rozdelené podľa niekoľkých kritérií.

Existujú cysty s oddielmi a bez, s kamerami (multimambéry) a hydatidnými druhmi. Ženy vo veku od 30 do 50 rokov sú náchylnejšie na takéto vzdelávanie. Pečeňové cysty môžu dosahovať veľkosť a formu až 25 cm na povrchu tela a vo vnútri, ako aj na jednom laloku alebo dvoch. V akútnych formách môže nádor zaplniť až 30% celej pečene.

Všetky nádory sú rozdelené do niekoľkých typov.

Existujú dve veľké kategórie (správne a nesprávne), ktoré sú ďalej rozdelené do podkategórií.

 • Abnormálne cysty sa zvyčajne vyskytujú v dôsledku poranenia alebo výskytu zápalových procesov. Môže to byť spôsobené abscesom a echinokokovými ochoreniami. Formácie tohto typu sú často detekované ultrazvukom.
 • Správne nádory sú cysty vo forme nádorov vznikajúcich v utero.

Všetky správne cysty pečene sa delia na:

 • solitárne - neoplazmy v pravej oblasti pečene, zvyčajne okrúhle, nádor má klesajúci charakter smerom k abdominálnej oblasti;
 • polycystické - vznikajú v ľavej časti pečene, menej často vpravo, sú spojené so zmenami alebo mutačnými procesmi v tele;
 • cystická fibróza je dedičná a vrodená.

Parazitické cysty sú výsledkom požitia baktérií, najčastejšie prenášaných zo zvierat. Všetky parazitné formácie sú rozdelené na:

 • Echinokok - príčina vzniku je spojená so vstupom pásomníc do tela, zvyčajne tento typ nie je liečený liekmi a vyžaduje chirurgický zákrok;
 • alveokokové - spojené s požitím červov.

Nedávno vytvorené cysty pečene nevykazujú malý príznak. Najčastejšie sa príznaky stávajú viditeľnými pri raste nádoru, v dôsledku čoho sa pacient môže cítiť:

 • nepríjemné a matné bolesti na pravej strane;
 • nevoľnosť, zvracanie;
 • v zriedkavých prípadoch nadmerné potenie a dýchavičnosť;
 • znížený výkon;
 • zmeny stolice (stáva sa tekutým);
 • grganie;
 • v zriedkavých prípadoch obštrukčná žltačka.

Parazitická cysta pečene je tvorená požitím škodlivých baktérií. Neparazitické účinky vznikajú v dôsledku použitia liekov, ktoré majú vplyv na hormóny, ako aj v dôsledku poranení alebo operácií na pečeni, zápalových procesov alebo patológií žlčníka.

S malými formáciami si lekári vyberajú taktiku pozorovania. Možno predpis špeciálnej diéty a lieky. Detekcia nádorov sa uskutočňuje pomocou ultrazvukového vyšetrenia v bruchu alebo na tachografe. Použije sa tiež MRI.

Cysty, ktoré spôsobujú nepríjemné symptómy a zároveň rýchlo rastú, vyžadujú chirurgický zákrok, pretože môže existovať hrozba prasknutia novotvaru. Ak sa neoplazma ponechá bez liečby, môže sa vyskytnúť atrofia pečene a nahradenie parenchýmu a môžu sa vyskytnúť vredy, nádory a rôzne patológie.

Konzervatívnejšou možnosťou chirurgického zákroku môže byť laparoskopia - čiastočné vloženie tenkého chirurgického nástroja do tela na odstránenie nádoru.

Počas chirurgického zákroku a bez neho lekári odporúčajú diétu s cystou pečene, ktorá zahŕňa elimináciu údených a vyprážaných potravín, ako aj alkoholu, tabaku, korenia, kávy, pečenia a iných produktov, ktoré je potrebné skontrolovať u špecialistu.

Odporúčaný príjem varených potravín, odrôd mäsa a rýb s nízkym obsahom tuku, odvarov šípok, kompótov, slabého čaju a mliečnych výrobkov s nízkym obsahom tuku.

Musíte dodržiavať niekoľko dôležitých princípov diéty:

 • diéta by mala obsahovať určité množstvo ľahko stráviteľnej bielkoviny, ktorá sa vypočíta individuálne so svojím lekárom;
 • v strave najviac by mali byť prítomné rastlinné tuky a výrobky pripravené varením alebo kalením;
 • potrava by mala byť frakčná - osemkrát denne v malých porciách, z ktorých každá nie je väčšia ako 200 gramov;
 • Diéta je navrhnutá tak, aby počet kalórií nepresiahol 3000.

Účinnosť liečby ľudových prostriedkov v tomto prípade je veľmi relatívna. Pri použití netestovaných liekov môže cysta zvýšiť priemer a priebeh. Pred ošetrením rôznymi odvarmi alebo inými metódami sa určite poraďte s lekárom.

Tradičná medicína odporúča prijímanie odvarov žraloka, pripraveného miešaním jednej kvapky rastliny v pohári vody. Okrem bylín, môžete jesť prepelice vajcia každé ráno, ktoré podľa tradičných liečiteľov vám ušetrí od choroby za tri týždne.

Nezabudnite, že s pomocou tradičnej medicíny sám, cysta pečene nemožno vyliečiť - to je nemožné. Vždy potrebujete lekársky kurz, priebežné vyšetrenie a presné vykonanie pokynov ošetrujúceho lekára.

Liečba cyst pečene môže byť doplnená o použitie bylinných prípravkov z tisícročí, bodliak mliečny, tyran, mullein.

Ak novotvary nedosiahli veľkú veľkosť, je možné sa vyhnúť chirurgickému zákroku a vyhnúť sa tomu, aby sa zachoval priebeh liečby a diéta. Dokonca aj pri veľkých nádoroch je po odstránení cysty prognóza celkom priaznivá. V zriedkavých prípadoch sú možné komplikácie a recidívy. Ak necháte vyššie uvedené príznaky bez pozornosti a nezačnete s liečbou cyst v pečeni včas, tvorba môže trvať príliš veľký objem pečene, čo bude fatálne.

Ak má pacient cystu, ktorá nevykázala žiadne príznaky (nezvyšuje sa, bez bolesti), operácia na jej odstránenie sa prenesie do obdobia po pôrode. To sa robí výhradne za účelom obmedzenia negatívneho vplyvu na plod.

Pozri tiež: príznaky Gilbertovho syndrómu

A trochu o tajomstvách.

Zdravá pečeň je kľúčom k vašej dlhovekosti. Toto telo vykonáva obrovské množstvo životne dôležitých funkcií. Ak ste si všimli prvé príznaky gastrointestinálneho traktu alebo ochorenie pečene, a to: zožltnutie bielkoviny očí, nevoľnosť, zriedkavé alebo časté stolice, musíte konať.

Odporúčame, aby ste si prečítali názor Eleny Malyshevovej o tom, ako rýchlo a ľahko obnoviť prevádzku LIVER len za 2 týždne. Prečítajte si článok >>

Pečeňová cysta

Pečeňová cysta - fokálna kavitárna tvorba pečene, obmedzená kapsula spojivového tkaniva s tekutinou vnútri. Pečeňová cysta sa prejavuje bolesťou v pravej hypochondriu, epigastrickým diskomfortom, nevoľnosťou, dyspepsiou a abdominálnou asymetriou. Diagnóza pečeňových cyst je založená na ultrazvukovom a tomografickom skenovaní. Liečba cysty pečene môže zahŕňať jej radikálne odstránenie (lúpanie, resekcia pečene, excízia stien cysty) alebo paliatívne metódy (vyprázdňovanie, marsupializácia cysty, tvorba cystoentero-cystogastroanastomózy).

Pečeňová cysta

Pečeňová cysta je benígna tvorba dutiny naplnená tekutinou, ktorá je zvnútra lemovaná vrstvou cylindrického alebo kubického epitelu. Najčastejšie sa cysty naplnia čírou, bez zápachu a bezfarebnou kvapalinou; zriedkavejšie môžu cysty pečene obsahovať masu podobnú želé alebo hnedasto-zelenú kvapalinu, ktorá sa skladá z cholesterolu, bilirubínu, mucínu, fibrínu, epitelových buniek. Keď sa krvácanie do dutiny obsahu cysty pečene stane hemoragickým; pri infikovaní - krémová, hnisavá.

Pečeňové cysty môžu byť lokalizované v rôznych segmentoch, lalokoch a dokonca väze pečene, povrchovo alebo v hĺbke; niekedy majú tenký sveter (cystická noha). Priemer detegovateľných cyst pečene sa pohybuje od niekoľkých milimetrov do 25 centimetrov alebo viac. V hepatológii a gastroenterológii sú cysty pečene diagnostikované u približne 0,8% populácie. U žien sa cysty pečene zisťujú 3-5 krát častejšie ako u mužov, zvyčajne vo veku 40-50 rokov. Podľa klinických pozorovaní možno cysty pečene kombinovať so žlčovými kameňmi, cirhózou pečene, cystami žlčových ciest, polycystickými vaječníkmi, polycystickými obličkami a pankreasom.

dôvody

Neexistuje konsenzus o pôvode pravých parazitických pečeňových cyst. Niektorí autori zastávajú názor, že cysty sa tvoria ako výsledok zápalovej hyperplázie žlčových ciest počas embryogenézy a ich následnej obštrukcie. Uvažuje sa o vzťahu medzi výskytom cysty pečene a hormonálnymi liekmi (estrogén, perorálne kontraceptíva).

Prevládajúca moderná medicína je teória vysvetľujúca výskyt pečeňových cyst z aberantných intra- a medzibunkových žlčových ciest, ktoré nie sú zahrnuté do systému žlčových ciest počas embryonálneho vývoja. Sekrécia epitelu týchto uzavretých dutín vedie k akumulácii tekutiny a ich premene na cysty pečene. Táto hypotéza je potvrdená skutočnosťou, že tajomstvo cysty neobsahuje žlč a dutina tvorby nie je komunikovaná s funkčnými žlčovými kanálmi.

Falošné cysty sú tvorené nekrózou nádorov, traumatickým poškodením pečene, parazitárnou léziou pečene s ehonokkokom, amebickým abscesom.

klasifikácia

Pojem „cysty pečene“ spája nosologické formy rôzneho pôvodu. Najprv sa izolujú pravé a falošné cysty pečene. Pravé cysty majú vrodený pôvod a majú vnútornú epitelovú výstelku. Medzi osamotenými skutočnými formáciami sú jednoduché, retenčné, dermoidné cysty pečene, viackomorové cystadenómy.

Falošné cysty sú sekundárne, získané; často vznikajú po chirurgickom zákroku, poranení, zápale, a preto steny ich dutiny sú vláknito modifikované pečeňové tkanivo. Podľa počtu dutín rozlišujú jednotlivé a viacnásobné cysty pečene. S identifikáciou cyst v každom segmente pečene hovoriť o polycystickej pečene. Okrem toho sa izolujú neparazitické a parazitické cysty pečene; tieto sú spravidla reprezentované echinokokovými cystami (echinokokóza pečene).

Príznaky cyst pečene

Malé jednoduché pečeňové cysty, spravidla nemajú klinické prejavy. Symptomatológia sa často vyvíja, keď cysta dosiahne veľkosť 7 - 8 cm, a tiež, ak sú postihnuté viaceré cysty, najmenej 20% objemu pečeňového parenchýmu.

V tomto prípade dochádza k pocitu plnosti a ťažkosti v pravej hypochondriu a epigastrii, ktoré sa zvyšujú po jedle alebo námahe. Na pozadí nárastu cyst v pečeni sa vyvíjajú dyspeptické symptómy: svrbenie, nevoľnosť, vracanie, plynatosť, hnačka. Medzi inými nešpecifickými príznakmi sprevádzajúcimi rozvoj cyst v pečeni, slabosť, strata chuti do jedla, zvýšené potenie, dýchavičnosť, nízka horúčka.

Obrovské cysty pečene spôsobujú asymetrické zväčšenie brucha, hepatomegáliu, úbytok hmotnosti, žltačku. V niektorých prípadoch je cysta hmatateľná, ktorá sa určuje cez prednú stenu brušnej dutiny vo forme tvrdej elastickej fluktuujúcej bezbolestnej tvorby v pravej hypochondriu.

Komplikovaná cysta pečene sa vyvíja s krvácaním do jej steny alebo dutiny, hnisaním, perforáciou, otáčaním nôh cysty a malígnou degeneráciou. Pri krvácaní sa pri prasknutí cysty alebo prieniku jej obsahu do priľahlých orgánov vyvinie akútny záchvat bolesti brucha. V týchto prípadoch je vysoká pravdepodobnosť krvácania do brušnej dutiny, peritonitídy. Keď sa stlačí blízky žlčovod, objaví sa žltačka a pri infikovaní sa vytvorí absces pečene.

Echinokokálne pečeňové cysty sú nebezpečné šírením parazitov hematogénnym spôsobom s tvorbou vzdialených infekčných ohnísk (napríklad echinokokových pľúcnych cyst). S rozšírenou polycystickou pečeňou sa môže v priebehu času vyvinúť zlyhanie pečene.

Diagnóza pečeňových cyst

Väčšina cyst v pečeni sa deteguje náhodne počas abdominálneho ultrazvuku. Podľa echografie je cysta pečene definovaná ako oválna alebo zaoblená dutina ohraničená tenkou stenou s anechoickým obsahom. Ak sa v dutine cysty nachádza krv alebo hnis, intraluminálne ozveny sa odlíšia. V niektorých prípadoch sa ultrazvuk pečene používa na vykonanie perkutánnej punkcie cysty, po ktorej nasleduje cytologické a bakteriologické vyšetrenie tajomstva.

Pomocou CT, MRI, scintigrafie pečene, angiografie celiakie a mezenterických tepien, diferenciálnej diagnózy pečeňovej cysty s hemangiomom, retroperitoneálnych priestorových tumorov, nádorov tenkého čreva, pankreasu, mesentérie, hydrokele žlčníka, metastatických lézií pečene. V prípade pochybností o diagnostike sa vykoná diagnostická laparoskopia. Na vylúčenie parazitickej etiológie pečeňových cyst sa vykonávajú špecifické sérologické krvné testy (ELISA, RNA).

Liečba cysty pečene

Pacientov s asymptomatickými cystami pečene, ktorých priemer nepresahuje 3 cm v priemere, musí sledovať gastroenterológ (hepatológ).

Indikácie na chirurgickú liečbu cyst pečene operatívne slúžia ako komplikácie (krvácanie, ruptúra, hnisanie atď.); veľké a obrovské veľkosti cyst (až 10 cm alebo viac); kompresia žlčových ciest so zhoršeným prietokom žlče; kompresia systému portálnej žily s rozvojom portálnej hypertenzie; závažné klinické príznaky, ktoré zhoršujú kvalitu života; recidívy cysty pečene po jej pokuse o prepichnutie. Liečba parazitických pečeňových cyst sa uskutočňuje pod dohľadom špecialistu na infekčné ochorenia alebo parazitológa.

Všetky operácie vykonávané na cystách pečene môžu byť radikálne, podmienečne radikálne a paliatívne. Radikálne metódy pre solitárne cysty zahŕňajú resekciu pečene; v prípade polycystickej transplantácie pečene. Podmienečne radikálne metódy môžu zahŕňať exfoliaciu (enukleáciu) cysty alebo excíziu cystových stien. Pri týchto zákrokoch sa široko používa minimálne invazívny laparoskopický prístup.

Paliatívne intervencie v cystách pečene neznamenajú odstránenie abdominálnej hmoty a môžu pozostávať z cieleného odsávania cystického obsahu punkcie s následnou skleroobliteráciou dutiny; otvorenie, vyprázdnenie a odvodnenie zvyškovej dutiny cysty; marsupializačná cysta; cyst fenestrácia; cystoenterostómia alebo cystogastrostómia.

Trvalý účinok po perkutánnej aspirácii cysty a jej vytvrdzovaní sa dosahuje s relatívne malými rozmermi (do 5 až 6 cm) dutiny. Pitva a externá drenáž je indikovaná pre solitárne posttraumatické cysty pečene komplikované ruptúrou alebo hnisaním steny. Marsupializácia (vyprázdňovanie cysty s prešitím jej stien na hrany operačnej rany) sa vykonáva v centrálnej lokalizácii cysty v pečeňovej bráne, kompresii žlčových ciest, prítomnosti portálnej hypertenzie. Fenestrácia - disekcia a excízia voľných stien cýst sa spravidla používa na mnohopočetné cysty alebo polycystickú pečeň v neprítomnosti známok zlyhania obličiek a pečene. V prípade obrovských cýst, cystogastroanastomózy alebo cystoenteroanastomózy, to znamená, že je vytvorená správa medzi dutinou cysty pečene a dutinou žalúdka alebo čriev.

Prognóza pre cysty pečene

Po radikálnom odstránení solitárnych pečeňových cyst je prognóza všeobecne priaznivá. Po paliatívnych intervenciách v rôznych vzdialených termínoch sa môžu opakovať cysty pečene, čo si vyžaduje opakované terapeutické opatrenia.

Progresívny nárast neošetrených cyst pečene môže viesť k množstvu nebezpečných komplikácií. V prípade rozsiahleho poškodenia pečene je možný fatálny výsledok v dôsledku zlyhania pečene.

Ako liečiť cysty v pečeni? Príčiny a príznaky

Pečeňová cysta - označuje fokálne, abdominálne formácie v pečeni rôznych etiológií. Vzdelávanie má obmedzenú kapsulu spojivového tkaniva s tekutinou vo vnútri od svetlej po žltozelenú.

Najčastejšie sa často prejavujú cysty pečene, prejavujúce sa bolesťou v pravej oblasti hypochondria, nepohodlie v oblasti gastrointestinálneho traktu, abdominálna asymetria a poruchy trávenia.

Diagnostikované cystickou pečeňou rôznych etiológií ultrazvukom a tomografickou diagnózou pomocou skenovania. Liečba v závislosti od povahy pôvodu môže byť radikálna s odstránením benígneho vzdelávania, paliatívnej liečby a diéty s možnou bylinnou terapiou. V tomto článku sa pozrieme na všetky aspekty súvisiace s cytosou pečene.

Čo je to?

Pečeňová cysta je benígna tvorba v parenchýme orgánu, ktorý má spojivovú kapsulu a vo vnútri je číra tekutina. Tiež vo vnútri môže byť tenká priečka, takzvaná noha. Veľkosť nádoru môže byť niekoľko milimetrov a niekoľko centimetrov (cystické formácie viac ako 25 cm sú veľmi zriedkavé).

Príčiny tvorby cysty

V súčasnosti neexistuje konsenzus v otázke tvorby cysty pečene. Dôvody, ako je uvedené, môžu byť veľmi rôznorodé. Niektorí vedci sú toho názoru, že cysta sa vytvára v dôsledku zápalovej hyperplázie pečeňového žlčového traktu počas embryogenézy a ich následnej obštrukcie. Okrem toho sa často uvažuje o spojení medzi tvorbou cyst a užívaním hormonálnych liekov (perorálne kontraceptíva, estrogény).

V modernej medicíne je táto teória dominantná, čo vysvetľuje vznik ochorenia z medzibunkových a intralobulových aberantných žlčových ciest, ktoré nie sú počas embryonálneho vývoja z nejakého dôvodu súčasťou systému žlčových ciest. Tieto uzavreté dutiny, alebo skôr ich sekrécia, vedú k akumulácii tekutiny a ich prechodu do cysty pečene. Táto teória je potvrdená skutočnosťou, že tajomstvo cysty neobsahuje žlč a dutina vzdelávania s pracovnými žlčovými kanálmi nie je hlásená.

Falošné cysty sa môžu vytvoriť v dôsledku nekrózy nádorov, poškodenia pečene, amebického abscesu, parazitárneho poškodenia tela echinokoku.

klasifikácia

Tieto útvary v dutine orgánu môžu byť parazitické a parazitické. V prvom prípade hovoríme o zvýšenej aktivite echinokokov, v druhej - o príčinách neinfekčnej povahy. Odrody prvého novotvaru sú:

 1. Alveokokkovaya. Príčinou výskytu je štádium larvy produkujúce cestódu, ktoré rovnako ovplyvňuje pravý alebo ľavý lalok.
 2. Žasne hroznové. Charakteristika pravého laloku parenchymálneho orgánu, vyvolaná zvýšenou aktivitou pásomníc.

Neparazitické dutiny môžu byť vrodené a získané. V prvom prípade sa benígny novotvar vyvíja na pozadí dysfunkcie žlčových ciest, v modernej medicíne sa nazýva pravda. V druhom prípade nie je vylúčená traumatická ruptúra ​​parenchymálneho orgánu s ďalšou tvorbou charakteristického nádoru. V oboch prípadoch sa vyžaduje liečba.

štádium

Okrem rozdelenia na získané a vrodené cysty pečene sú tiež klasifikované podľa stupňa vývoja patologického procesu. Obvykle sa rozlišujú tri stupne cysticity:

príznaky

Klinicky malé cysty, jednorazové aj viacnásobné, najmä ak sa nachádzajú v rôznych častiach tela, nevykazujú živé príznaky. Pacienti spravidla nepredkladajú žiadne špecifické sťažnosti. Príznaky sa objavujú v prípadoch, keď cysty dosahujú veľkú veľkosť alebo sa ich počet výrazne zvyšuje. Hlavnými príznakmi v takýchto prípadoch sú:

 • pocit ťažkosti a tlaku v pravej hypochondriu a epigastrickej oblasti;
 • bolestivé a matné bolesti na pravej strane, v blízkosti pupka a epigastrie;
 • porucha čriev;
 • nevoľnosť, vracanie (často po jedle).

Medzi nešpecifické symptómy patria:

 • zvýšené potenie;
 • dýchavičnosť;
 • strata chuti do jedla;
 • všeobecná slabosť;
 • žltačka, hepatomegália, náhly úbytok hmotnosti, asymetria brucha (ak cysta dosiahne obrovskú veľkosť).
 • subfebrilný stav (v tých prípadoch, keď začína proces hnisania obsahu cysty).

V zriedkavých prípadoch je možné zistiť prítomnosť cysty pomocou palpácie, avšak hlavnou cestou jej diagnostiky je ultrazvuk a počítačová tomografia.

komplikácie

Aké je nebezpečenstvo tohto typu nádoru? Po prvé - rast. Ak rastie cysta na pečeni a zvyšuje sa počet novotvarov, môžu sa vyskytnúť nasledujúce závažné komplikácie:

 • krvácanie do brušnej dutiny v dôsledku prasknutia tvorby;
 • hnisanie nádoru a intoxikácia tela;
 • prasknutie nádoru s uvoľnením tekutiny do brušnej dutiny;
 • krvácanie v pečeni;
 • keď sa roztrhnuté hydatidové cysty môžu šíriť prúdom krvi a žlče.

Cystoidný nádor, ktorý dosiahol obrovskú veľkosť, môže byť sprevádzaný žltačkou, hepatomegáliou a nadmernou riedkosťou. Pozoruje sa tiež asymetrické zvýšenie brucha.

diagnostika

Pečeňové cysty môžu byť detegované ultrazvukom. Vo väčšine prípadov sa to deje. Ak je podozrenie na nádor, lekár musí pacienta odkázať na špeciálne vyšetrenie orgánu.

Patrí medzi ne:

 • počítačová tomografia;
 • angiografiu kmeňa celiakie;
 • Diagnóza magnetickej rezonancie môže odlíšiť cysty od hemangiómu. Presnejšia diagnóza pomôže získať laparoskopiu;
 • echografia - vďaka ozvenám je možné určiť nádor a hustotu jeho obsahu;
 • punkcia cysty, cytologické a bakteriologické vyšetrenie odobratých vzoriek;
 • scintigrafia - štúdia založená na zavedení rádioaktívnych izotopov na zviditeľnenie porúch;
 • sérologický krvný test na vylúčenie parazitického cystového pôvodu.

Ako liečiť cysty v pečeni?

Liečba cyst pečene sa môže vyskytovať tak lekárskym, ako aj chirurgickým spôsobom. Ale drogová terapia sa nemôže úplne zbaviť cysty na pečeni. Lieky zmierňujú len symptómy.

Je potrebné liečiť cysty na pečeni chirurgicky, ak: t

 • existujú poruchy tráviaceho procesu;
 • v stene formácie je medzera;
 • cysta pečene je krvácanie alebo má zápal;
 • je tu rastová dynamika pečeňových cyst. Operácia na pečeni sa vykonáva, ak má cysta veľkosť väčšiu ako 6 cm v priemere, ale niekedy sa lekári rozhodnú pracovať iba s veľkosťou do 10 cm;
 • pretrvávajúca bolesť počas liečby liekmi.

Niekedy je cysta v pečeni ovplyvnená punkciou. Z formovacej dutiny sa odstráni určité množstvo tekutiny. To vám umožní odstrániť príznaky a bolesť. Tento postup sa často vykonáva pred operáciou. A tiež vykonávajú skleroterapiu, pri ktorej sa pod vplyvom špeciálnych prípravkov steny cysty v pečeni držia pohromade a výrazne sa znižujú.

Roztoky sa vstrekujú priamo do cystickej dutiny. Tento postup sa vykonáva pod kontrolou ultrazvuku. Liečba parazitických cýst v pečeni sa vykonáva špeciálnymi antibakteriálnymi liečivami, ale len v prípade, že veľkosť lézie je malá. Najčastejšie je to echinococcus cysta na orgáne. V prípade, že sa cysta pečene rozrástla do veľkej veľkosti, mala by sa liečiť výlučne chirurgicky.

Ak cysta pečene dosiahla veľmi veľkú veľkosť alebo ochorenie pokračovalo s komplikáciami, potom počas operácie sa môže časť orgánu (ľavý alebo pravý lalok) odstrániť spolu s cystickým tkanivom.

Chirurgickú liečbu je možné vykonávať 3 spôsobmi:

 1. Paliatívna metóda. Toto je pitva pečene, cysta je vyprázdnená, ale jej kapsula nie je odstránená.
 2. Podmienečne radikálna metóda. Cysta sa odstráni, ako aj postihnuté tkanivá orgánov.
 3. Radikálna metóda. Pečeň je poškodená cystou tak, že je potrebná transplantácia orgánov.

Liečba veľkej cysty, ktorá sa nachádza na pečeni, pomocou chirurgického zákroku naznačuje pomerne priaznivú prognózu. Niekedy sa však po paliatívnych intervenciách môžu vyvinúť relapsy, ktoré je potrebné znovu liečiť.

Výživa a strava

Pacientom, u ktorých bola diagnostikovaná cysta pečene, sa odporúča dodržiavať špeciálnu diétu, ktorá zahŕňa:

 • odmietnutie mastných, údených a korenených jedál;
 • odmietnutie konzervovaných potravín;
 • Obmedzovanie sladkostí, kávy a silného čaju;
 • jesť veľké množstvo rýb, chudého mäsa a čerstvých štiav.

Výrobky by sa mali konzumovať v malých porciách a dostatočne často. Odporúča sa, aby každý pacient vypracoval individuálny plán výživy konzultáciou s dietológom. Diéta s cystou pečene by mala byť celoživotná.

Nepriaznivý vplyv na pečeň má nedostatok vitamínov. Preto po operácii odstrániť cysty, mali by ste jesť čo najviac čerstvej zeleniny a ovocia, ako je to možné, a tiež zvoliť vhodný multivitamínový komplex. Pri výbere vitamínov je dôležité poradiť sa so svojím lekárom.

Ľudové recepty

Ľudové liečivá možno použiť ako ďalšiu metódu liečby. Odporúča sa však používať ich iba po konzultácii so svojím lekárom. Nekontrolovaná konzumácia ľudových prostriedkov môže spôsobiť zhoršenie celkového stavu pacienta a rozvoj nebezpečných komplikácií.

Najúčinnejšie sú ľudové prostriedky založené na:

 • listy lopúcha;
 • cibuľovitá šťava;
 • cédrové škrupiny.

Tradičné recepty sú účinné len v tandeme s metódami tradičnej medicíny. V žiadnom prípade by nemali byť jediným spôsobom liečby.

Prevencia a prognóza

Keďže patogenéza a príčiny ochorenia nie sú známe, špecifické preventívne opatrenia neboli vyvinuté, ľudia musia dodržiavať len niekoľko všeobecných pravidiel:

 • viesť zdravý životný štýl;
 • jesť racionálne;
 • užívajte lieky iba tak, ako to predpísal lekár a prísne dodržiavajte dávkovanie;
 • niekoľkokrát ročne podstúpiť lekárske vyšetrenie.

Prognóza liečby tohto nádoru je priaznivá len v prípadoch vrodenej cysty, ktorá neovplyvňuje blaho človeka, ako aj počas radikálneho chirurgického zákroku. Vývoj komplikácií môže byť smrteľný.

Medinfo.club

Portál o pečeni

Čo je nebezpečná cysta pečene, príčiny jej vzniku a čo robiť, aby sa vyriešila?

Cysta v pečeni je benígny nádor naplnený tekutinou a majúci spojivovú kapsulu. Existujú prípady, že vo vnútri nádoru sa vytvorí septum, to znamená noha.

Distribučná zóna a miesto tvorby cysty pečene sa líšia: na povrchu vitálneho dôležitého orgánu, v jednom a laloku alebo v hĺbke. Veľkosť nádoru sa pohybuje od niekoľkých milimetrov do 25-30 cm.

Aký je dôvod? S patologickým fenoménom, ktorý môže byť prítomný v ľudskom tele v remisii, a sám o sebe je známy už vo veku 30-50 rokov.

Stojí za zmienku, že v gastroenterológii je cysta na pečeni diagnostikovaná len v 1% prípadov. Najcitlivejšou skupinou tohto ochorenia sú však ženy, ktorých frekvencia je 5-krát vyššia ako u mužov. Veková hranica je 35-50 rokov. Podľa lekárskych pozorovaní sú cysty v pečeni sprevádzané ďalšími ochoreniami, ako sú: obličkové kamene, cirhóza vitálneho orgánu, polycystické vaječníky a pankreas.

druh

Podľa ich druhu sú nádory v vitálnom orgáne rozdelené na:

 1. parazitárne:
 • Echinokokové vzdelávanie - zasiahlo pravý lalok tela. Príčinou výskytu parazitov sú pásomnice.
 • alveokokové formácie - cestódy v počiatočnom štádiu.
 1. neparazitujících:
 • pravda - je dôsledkom abnormálneho vývoja žlčových ciest, najčastejšie sa vyskytuje u novorodencov:
 • soliarna - vytvorená v pravom laloku pečene alebo v spodnej časti tela, má prepážku. Toto ochorenie sa vyskytuje u novorodencov a je výsledkom genetických mutácií.
 • polycystický - je dôsledkom patologických zmien v génoch. Umiestnenie je úplne celý životne dôležitý orgán, rast takéhoto nádoru je vidieť po celý život.
 • cystofibróza - poškodenie pečene, golierovej žily a tvorba mnohých malých cyst.
 • false - je nebezpečným vedľajším účinkom ruptúry pečene, vo väčšine prípadov sa považuje za získanú chorobu, môže mať zápalový účinok a vracať sa aj po operácii:
 • jedno - podľa množstva - 1;
 • viac - od 2 alebo viac.

Príčiny

Máte cysty v pečeni, ale neviete, aké boli príčiny jej vzniku a aká by mala byť liečba? Nebojte sa, pomôžeme vám na to prísť.

Medzi najčastejšie príčiny nádorov v pečeni patria:

 • genetické predispozície ľudského tela,
 • hormonálne zlyhanie,
 • zápalový proces v pečeni,
 • poškodenie pečene (poranenie), ktoré má za následok takéto následky.

Do dnešného dňa však lekári úplne nestanovili konkrétne dôvody výskytu takejto choroby. Preto len komplexná diagnóza tela pacienta je schopná ukázať úplný obraz ochorenia, vďaka ktorému Váš lekár predpíše správnu a včasnú liečbu.

Známky vzdelávania

Vedci si všimli, že v vitálnom orgáne nie sú žiadne nervové zakončenia, takže prvé príznaky vo väčšine prípadov možno prehliadnuť. Nádor sa spravidla cíti len vtedy, keď rastie na 8 centimetrov, alebo pri zvýšení objemu brucha, alebo napríklad pri vyšetrení krvi.

V neskoršom štádiu vývoja cysty v tele môžu byť takéto príznaky ochorenia identifikované ako:

 • výskyt tupej bolesti na pravej strane alebo na pupku,
 • hnačka,
 • dávenie,
 • strata chuti do jedla
 • celková malátnosť a dýchavičnosť,
 • žltačka,
 • drastického úbytku hmotnosti
 • zvýšenie veľkosti brušnej dutiny.

V menšej miere sa prítomnosť cysty môže stanoviť palpáciou, to znamená vyšetrením lekárom. Ale častejšie, keď sa vyvinie aspoň jeden z uvedených príznakov, lekár pošle svojho pacienta na ultrazvuk a CT vyšetrenie s cieľom potvrdiť alebo poprieť jeho obavy o stanovení tejto diagnózy.

Dôsledky a komplikácie

Čo je nebezpečná cysta pečene? Toto ochorenie je nebezpečné v prípade komplikácií, ktoré môže choroba spôsobiť. Napríklad nádor môže rásť a dosahovať veľké veľkosti, napríklad 20 až 25 centimetrov. Súčasne dôjde k významnému zvýšeniu objemu brucha. toto všetko môže provokovať:

 • uvoľňovanie tekutých cyst v brušnej dutine, sprevádzané ruptúrou nádoru,
 • krvácanie vitálnych orgánov
 • hnisanie cysty s následnou intoxikáciou ľudského tela,
 • šírenie parazitov v krvi a žlči - pri prasknutí echinokokového nádoru.

Cysta, ktorá dosiahla veľkú veľkosť, môže byť sprevádzaná žltačkou a prudkým poklesom hmotnosti, pri ktorom bude pozorovaný významný nárast v brušnej dutine.

diagnostika

Našla sa cysta na pečeni, ale príčiny jej vzniku nie sú stanovené? Čo potom? Najprv musíte kontaktovať svojho lekára za účelom vyšetrenia tela, pomôže vám rýchlo pochopiť príčinu nádoru v pečeni. Najčastejšie, pre diagnostiku akejkoľvek choroby, lekári predpisujú ultrazvuk brušnej dutiny. Vďaka tejto diagnóze vnútorných orgánov je možné určiť veľkosť nádoru, jeho umiestnenie, počet, oblasť poškodenia, ako aj určiť typ tekutiny. V druhom prípade je ultrazvuk kontrolnou metódou punkcie nádoru (laparoskopia).

Taktiež nie je horšia ako ultrazvuk a CT (počítačová tomografia), ktorá je určená na určenie presnej veľkosti cysty. MRI (magnetická rezonancia) tiež umožňuje určiť príčinu nádoru v pečeni.

Ak máte podozrenie na parazitickú odrodu nádoru, potom lekár predpíše sérologický test na určenie typu parazita, ktorý ochorenie spôsobil. Medzi takéto diagnostiky patria:

 • ELISA imunotest,
 • RIA analýza - rádioimunitné,
 • RAC analýza - reakcia väzbového komplementu,
 • XRF analýza - rôntgenová fluorescencia,
 • markery hepatitídy C sú vírusové,
 • PCR analýza - polymerázová reťazová reakcia.

Lekár tiež predpíše najbežnejšie testy, ako napríklad:

 • úplný krvný obraz (od prsta),
 • biochémia krvi (zo žily).

Aby sme aspoň nejako pochopili hodnoty získaných krvných indexov, je potrebné poznať ich normy a možné odchýlky, čo indikuje prítomnosť nádoru. Stojí za zmienku, že každé laboratórium, ktoré vykonalo krvný test, si stanovuje vlastné štandardné ukazovatele, takže sa môžu mierne líšiť od tých, ktoré sú uvedené nižšie.

Publikácia O Diagnostike Pečeňových

Dekódovanie výsledkov ultrazvuku pečene

Diéty

Pri diagnostike ochorenia pečene je najbežnejšou metódou ultrazvuk. Počas ultrazvuku skúma také parametre, ako je veľkosť pečene, stav žlčových ciest a veľkých krvných ciev.

Aká je deformácia žlčníka a čo je s ním spojené

Príznaky

Je to mylné presvedčenie, že žlčník (GI) nie je životne dôležitým orgánom. Na základe skutočnosti, že ide o rezervoár akumulácie žlče, ktorý je nevyhnutný pre normálny tráviaci proces, je potrebné si uvedomiť, že narušenie jeho fungovania nepriaznivo ovplyvňuje stav celého organizmu.

Diagnóza ochorenia žlčových kameňov

Zápal pečene

Proces trávenia v ľudskom tele nie je možný bez žlče. Je kontinuálne produkovaný v pečeni a vstupuje do žlčníka cez žlčové kanály - orgán umiestnený na spodnej stene pečeňových lalokov, ktorý slúži ako rezervoár vylučovaných sekrétov.

ALT, AST - indikatívne pečeňové enzýmy

Zápal pečene

Pečeň je najväčším parenchymálnym orgánom a má neuveriteľne komplexnú štruktúru ako na bunkovej úrovni, tak na molekulárnej úrovni (ALT, enzýmy AST, proteíny, sacharidy a mnohé ďalšie.).