Hlavná / Analýzy

Komplikácie chronickej hepatitídy

Analýzy

Infekcia HCV je ukazovateľom sociálnej a zdravotnej pohody spoločnosti [7]. Približne 3% (180 000 000 ľudí) svetovej populácie je infikovaných vírusom hepatitídy C [39], čo je 5-krát viac ako prevalencia HIV [40].

Hepatitída C označuje infekcie s nekontrolovanými cestami prenosu a je distribuovaná medzi ľuďmi takmer výlučne abiogénnym ("krvným") prenosom. Infekcia HCV v 50-80% prípadov vedie k pretrvávaniu vírusu a rozvoju chronickej hepatitídy, ako aj cirhózy (20-30%) a hepatocelulárneho karcinómu (1-4%) [22]. HCV predstavuje približne 40% všetkých prípadov chronickej hepatitídy. Väčšina z nich sú mladí ľudia vo veku 15-29 rokov [7].

Koncepcia systémových lézií pri chronickej vírusovej hepatitíde C bola prvýkrát formulovaná Aprosinou Z. [1]. Ďalšie štúdie [12, 25] ukázali, že s progresiou ochorenia sa často vyvíjajú extrahepatické komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť klinicky latentne a vo forme jasných klinických syndrómov alebo nezávislých ochorení. Podľa výsledkov štúdií veľkých skupín pacientov je ich frekvencia v Európe 40–74% [12] av Severnej Amerike 38% [25], čo prevyšuje výskyt extrahepatických komplikácií pri vírusovej hepatitíde B (10–20%) [19, 24, 32].

Vývoj extrahepatických komplikácií sa nevyskytuje u všetkých pacientov a je určený komplexom troch faktorov: t

1. Dlhodobé pretrvávanie vírusu (6–20 rokov), o ktorom sa predpokladá, že súvisí s jeho vysokou variabilitou. Jednou z jeho možných príčin je vysoká variabilita týchto látok, pretože genetický materiál HCV je reprezentovaný molekulou RNA, pre ktorú v bunke nie je žiadny opravný systém [4, 22].

2. Stimulácia CD5 + B lymfocytov. Vírus sa viaže na B lymfocyty pomocou glykoproteínu E2 (časť lipidovej membrány HCV), ktorá interaguje s receptormi CD81 na povrchu B lymfocytov [26, 41]. CD81 je exprimovaný na takmer všetkých jadrových bunkách a tvorí rôzne komplexy s mnohými povrchovými molekulami, ako je CD19, CD21, HLA-DR na B-lymfocytoch as CD4, CD8 a CD82 na T-lymfocytoch. Na B-lymfocytoch je CD81, podobne ako ostatní členovia tejto superrodiny receptorov, nevyhnutnou súčasťou špecifickej siete zapojenej do medzibunkovej signalizácie, prezentácie antigénu a bunkovej adhézie [33]. Väzba HCV na CD81 na B-lymfocytoch v komplexe CD81 / CD19 / CD21, čo znižuje prah aktivácie, čo spôsobuje klonálnu proliferáciu a produkciu rôznych autoprotilátok [37]. Cielená stimulácia B buniek klonálnej proliferácii a produkcii autoprotilátok bola opísaná pre vírus Epstein Barr [30], ktorý aktivuje B bunky väzbou na CD21. Je možné, že HCV vykonáva aktivačný signál cez rovnaký komplex [9].

U niektorých pacientov môže dlhodobá proliferácia B-lymfocytov s akumuláciou genetických mutácií s určitými faktormi prostredia viesť k rozvoju malígnej proliferácie B-buniek [9, 16, 42].

3. Priamy cytopatický účinok na iné orgány a tkanivá. Potvrdila sa možnosť replikácie HCV v niektorých tkanivách nelympatického pôvodu (epitel hlienu ústnej sliznice a slinných žliaz) [14, 20, 38].

Podľa dôkazov etiologickej úlohy HCV pri vývoji rôznych asociovaných komplikácií [2, 10, 12, 25, 31, 36] sú rozdelené do 3 skupín [4]:

1. Choroby, pri ktorých sa preukázala úloha HCV ako hlavného etiologického faktora (zmiešaná kryoglobulinémia).

2. Choroby, pri ktorých je HCV jedným z etiologických faktorov (polyarteritis nodosa, B-bunkový non-Hodgkinov lymfóm, imunitná trombocytopénia, Sjogrenov syndróm, neskorá kožná porfýria, lichen planus atď.).

3. Choroby, pri ktorých je pravdepodobná úloha HCV ako jedného z etiologických faktorov, ale vyžaduje si ďalšie dôkazy (temporálna arteritída obrovských buniek, alveolitída fibrosingu, polymyozitída, myokarditída, dermatomyozitída)
a iné).

Zmiešaná kryoglobulinémia je charakterizovaná prítomnosťou špecifických imunoglobulínov, ktoré reverzibilne precipitujú (precipitujú) v cievach pri teplotách pod 37 ° C, čím sa vytvára kryoprecipitát [23]. Kryoglobulinémia sa klasifikuje podľa zložiek kryoprecipitátu (obr. 1): do kryoprecipitátu (najčastejšie - monoklonálny IgM, zriedkavo - IgG a ešte zriedkavejšie - IgA) sú zahrnuté monoklonálne imunoglobulíny typu I iba jednej triedy. Typy II a III - kryoglobulíny pozostávajú z imunoglobulínov rôznych tried (II - polyklonálny IgG a monoklonálny IgM, III - polyklonálny IgG a monoklonálny IgM). V tomto prípade je polyklonálnym IgG v obidvoch typoch antigén a IgM je protilátka proti IgG Fc fragmentu [6].

Kryoglobulinémia typu II a typu III sa označuje ako zmiešaná kryoglobulinémia. Hlavnú úlohu pri jeho vývoji zohráva vírus hepatitídy C [5]. U väčšiny pacientov so zmiešanou kryoglobulinémiou sa zistil marker replikácie vírusu hepatitídy - HCV RNA v sére (70-86%) av kryoprecipitáte (93-99%) a koncentrácia HCV RNA v kryoprecipitáte je desaťtisíckrát vyššia ako v sére [8]. Pri iných chorobách je zmiešaná kryoglobulinémia oveľa menej bežná, napríklad pri reumatických ochoreniach - 6,4% [5].

Obr. 1. Klasifikácia kryoglobulínov J.Brouet [11] a zloženie kryoprecipitátu

Faktory prispievajúce k tvorbe kryoprecipitátu sú: ochladzovanie, zvýšený hydrostatický tlak a stáza krvi [35]. Kryoprecipitáty sa tvoria in situ fixáciou HCV na endoteli pridaním cirkulujúcich imunoglobulínov. K rozvoju imunitného zápalu dochádza v dôsledku aktivácie komplementu a zapojenia leukocytov [6]. Klinicky sa prejavuje v rôznych formách mikrovaskulárnej lézie (hemoragická purpura, Raynaudov syndróm, periférna polyneuropatia, glomerulonefritída, pľúcna vaskulitída atď.).

Hemoragická purpura (67-99%) - zápalové škvrny do priemeru 5 mm (opísané ako v koži), lokalizované hlavne na koži dolných končatín a spodnej časti brucha, so sklonom k ​​ulcerácii. Rovnaké prvky pokožky sa môžu objaviť na iných ľahko ochladiteľných miestach tela: nos, uši. Ďalšie zmeny kože sú zaznamenané - retikulárne žil, urtikariálna vyrážka [6].

Prchavá artralgia (40-56%) - migrujúce bolesti kĺbov vyvolané hypotermiou v neprítomnosti rádiografických zmien v štruktúre kĺbu aj po opakovaných atakoch [6]. Existuje prevažujúca lézia kĺbov rúk a nôh.

Raynaudov syndróm (25-50%) - prejavuje sa paroxyzmálnymi kŕčmi v periférnych častiach tela - najčastejšie rúk [6].

Periférna polyneuropatia (20-56%) - symetrický, senzorický, senzorický motor. Prejavuje sa parestéziou, necitlivosťou a motorickým poškodením dolných končatín a / alebo mnohopočetnou mononeuritídou [6]. Mechanizmus neuropatie v zmiešanej kryoglobulinémii je spojený s rozvojom epineurálnej vaskulitídy (poškodenie vasa nervorum) a zhoršenej mikrocirkulácie v dôsledku intravaskulárneho ukladania kryoglobulínu, čo vedie k ischémii, degenerácii axónov a demyelinizácii. Existuje korelácia medzi klinickými prejavmi a stupňom lézie nervového nervu vasa. Nekrotizujúca vaskulitída je spojená s najzávažnejšími formami polyneuropatie. V zmiešanej kryoglobulinémii môžu existovať ďalšie lézie nervového systému vo forme encefalopatie alebo vizuálnej neuropatie, ale medzi neurologickými príznakmi kryoglobulinémie sa dostáva na prvom mieste periférna neuropatia.

Kryoglobulinemická glomerulonefritída (20-30%) - charakterizuje neskoré štádiá ochorenia, morfologicky - mesangiokapilárna glomerulonefritída. V 50% prípadov sa vyskytla mierne exprimovaná proteinúria, 25% - ťažký akútny nefritický syndróm a 25% - nefrotický syndróm. Všetky varianty sú charakterizované ťažkou arteriálnou hypertenziou [15]. Výsledok: CRF v 30% prípadov [6].

Možno tiež pozorovať pľúcnej vaskulitídy (0,7-12%). Predpokladá sa, že neexistuje orgán alebo systém, ktorý by nemohol byť zapojený do patologického procesu so zmiešanou kryoglobulinémiou.

Komplikácie zahŕňajúce HCV ako jeden z etiologických faktorov - existuje asi tucet chorôb, pri ktorých vývoji sa HCV zúčastňuje.

Nodulárna polyarteritída (12%) - Ukázalo sa, že HCV infekcia je detegovaná u 5-12% pacientov s polyarteritis nodosa a je jedným z etiologických faktorov tejto vaskulitídy, ktorej hlavnú úlohu v etiológii hrá HBV [13, 34]. Nodulárna polyarteritída je druhá najčastejšia systémová vaskulitída, ktorá sa vyskytuje pri infekcii HCV. Často existuje kombinácia polyarteritis nodosa a kryoglobulinemickej vaskulitídy [4].

B-bunkový non-Hodgkinov lymfóm (13%) - Zovšeobecnenie veľkého počtu epidemiologických štúdií ukázalo, že výskyt infekcie HCV u pacientov s ne-Hodgkinovým lymfómom B-buniek (v priemere približne 13%) prevyšuje priemernú frekvenciu HCV infekcie v populácii (približne 1,5%) a medzi pacientmi s inými formami lymfoproliferatívnych ochorení (približne 3%) [4, 17, 18, 38]. Riziko vzniku B-bunkového lymfómu u pacientov so zmiešanou kryoglobulinémiou sa považuje za až 10% [25].

Imunitná trombocytopénia - najčastejšie poškodenie krvného systému, pozorované pri infekcii HCV. V neprítomnosti hypersplenizmu a zníženej produkcie trombopoetínu sú jeho hlavné mechanizmy autoimunitné (spojené s produkciou protidoštičkových autoprotilátok) a priamy inhibičný účinok vírusu replikujúceho sa v hematopoetických progenitorových bunkách na produkciu kostnej drene v kostnej dreni [4, 28, 29]. Vývoj ťažkej trombocytopénie v dôsledku liečby IFN-α a pozitívny účinok liečby kortikosteroidmi tiež podporujú prítomnosť autoimunitného mechanizmu trombocytopénie [4].

Sjogrenov syndróm - Vysoká incidencia ochorenia pri infekcii HCV je spojená s dokázaným tropizmom vírusu slinných žliaz [4, 25, 36, 38].

Vývoj extrahepatických komplikácií ovplyvňuje taktiku liečby a účinnosť antivírusovej liečby HCV infekcie. Sleduje dva ciele: 1) elimináciu vírusu, ktorá sa dosahuje pomocou etiotropnej liečby; 2) potlačenie produkcie autoprotilátok, tvorbu a ukladanie imunitných komplexov v cievach, ako aj redukciu zápalovej reakcie pomocou imunosupresívnej terapie, výmeny plazmy. Moderná antivírusová terapia interferónom-y, ktorá má imunostimulačné účinky, môže spôsobiť exacerbáciu extrahepatických komplikácií. Na druhej strane patogenetická terapia, účinná pri aktívnych formách vaskulitídy a autoimunitných syndrómov, prispieva k replikácii vírusu. Vzhľadom na viacsmerné účinky oboch typov liečby na vírusovú infekciu je ich súčasné podávanie neúčinné [21, 31]. Ťažkosti liečby opodstatňujú taktiku možnej skoršej liečby hepatitídy, dokonca pred vývojom extrahepatických komplikácií. Asymptomatická kryoglobulinémia u pacientov s chronickou hepatitídou C by sa mala považovať za predchodcu ťažkých extrahepatických lézií [3].

Komplikácie chronickej hepatitídy

Spôsoby liečby hepatitídy B doma

Na liečbu pečene naši čitatelia úspešne použili Leviron Duo Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

V poslednej dobe, mnoho ľudí začalo liečiť doma také ochorenie ako hepatitída. Najčastejšie sa prenáša krvou alebo kontaminovanými potravinami. Takéto infekčné ochorenie takmer vždy postihuje pečeň. Choroba sa môže líšiť v závažnosti a rýchlosti progresie. Dva typy hepatitídy B a C, ktoré spôsobujú veľké množstvo komplikácií, sa považujú za veľmi nebezpečné pre ľudský život. Liečba ochorenia je veľmi ťažká. Dokonca aj homeopatia liečba môže spôsobiť vedľajšie účinky.

 • Všeobecné odporúčania na prevenciu hepatitídy
 • Prevencia alkoholickej hepatitídy
  • Čo je hepatitída C a B
  • Liečba hepatitídy B doma s ľudovými liekmi
  • Liečba hepatitídy C doma ľudových prostriedkov
 • záver

Nie je však potrebné používať moderné drogy, pretože existujú omnoho jednoduchšie metódy.

Všeobecné odporúčania na prevenciu hepatitídy

Než začnete používať ľudové prostriedky na liečbu ochorenia, musíte pochopiť, že je najlepšie zabrániť jeho výskytu. Preto je potrebné dodržiavať tieto pravidlá:

 • vždy by ste sa mali starať o osobnú hygienu, pred jedlom si umyť ruky mydlom a vodou;
 • uistite sa, že umyte zeleninu a ovocie, nejedzte potraviny surové, pretože môžu byť nosičmi patogénov hepatitídy;
 • v žiadnom prípade nemôžu používať bežné striekačky a chrániť sa pred nechránenými náhodnými spojmi;
 • Buďte opatrní, keď sú potrebné krvné transfúzie.

Prevencia alkoholickej hepatitídy

Veľmi často dochádza k relapsu v dôsledku nadmernej konzumácie alkoholu. V tomto prípade má pečeň deštruktívny účinok, v dôsledku čoho dochádza k veľmi závažnej chorobe - cirhóze. Úmrtnosť z neho je veľmi vysoká.

Liečba alkoholickej hepatitídy je veľmi ťažká, preto je najlepšie ju nedovoliť. Postupujte podľa týchto odporúčaní:

 • nesmie piť alkohol vo veľkých množstvách;
 • nemôžete si kúpiť nekvalitné nápoje;
 • Mala by byť opatrná pred domácimi alkoholickými nápojmi.

Ak je človek už chorý s alkoholickou hepatitídou, môžete stále používať tradičné metódy na úspešnú liečbu ochorenia.

Čo je hepatitída C a B

Hepatitída C a B je infekcia pečene, ktorá je v prírode infekčná, jej pôvodcom je vírus. Chorá pečeň sa už nedokáže vyrovnať s jej funkciou a nie je schopná očistiť krv, preto škodlivé látky a toxíny začínajú infikovať celé telo. Liečbu je potrebné začať včas. Ak tento stav ignorujete, potom po určitom čase môže aktívny vírus spôsobiť cirhózu alebo rakovinu pečene. Mozog často trpí.

Takéto ochorenie v poslednej dobe naberá na sile. K infekcii dochádza u osoby, u ktorej bola diagnostikovaná hepatitída. Príčiny hepatitídy sú nasledovné:

 • závislosť - ak narkoman používa injekčnú striekačku na injekciu, ktorú mal infikovaný človek krátko pred použitím;
 • piercing a tetovanie - vírus sa prenáša prostredníctvom nesterilných nástrojov, ktoré zanechali krv chorého klienta;
 • lekárske zákroky - vírus sa prenáša akoukoľvek manipuláciou s krvou, pričom je ohrozený pacient aj zdravotnícky pracovník.

Je menej pravdepodobné, že sa nakazia v nasledujúcich prípadoch:

 • domáca infekcia - prostredníctvom použitia nástrojov na holiace strojčeky a manikúru, ako aj zubných kefiek, ktoré používal dopravca vírusu;
 • nechránený sex;
 • transfúzia krvi;
 • infekcie počas pôrodu.

Infekcia nastáva, keď krv chorej osoby vstúpi do krvného obehu zdravého človeka. Prenos vírusu vo vzduchu nie je možný.

Liečba hepatitídy B doma s ľudovými liekmi

Hepatitída B, ktorá je chronická, sa zvyčajne prejavuje ako pocit ťažkosti v pečeni. Ak sa chcete zbaviť týchto príznakov, môžete použiť ľudové prostriedky a pripraviť liečivé zloženie liečivých bylín. To bude vyžadovať:

 • horúca voda - 300 ml;
 • mäta - 0,5 tsp;
 • Semená anízu - 0,5 lyžičky.

Tieto zložky sa naplnia horúcou vodou a nechajú sa vylúhovať pol hodiny. Je potrebné piť vývar v teplom pohľade v malých dúškoch pred jedlom každý deň. Namiesto semien anízu možno použiť semená kmeňa alebo feniklu.

Často dochádza k bolestiam pečene, pretože sa spotrebuje príliš veľa tuku. Počas choroby je najlepšie sa im vyhnúť.

Ďalší účinný liek je odvar z brezy púčikov, ktorý pomáha zmierniť nepohodlie. Na jeho prípravu bude potrebné nasledujúce zloženie:

 • teplá voda - 0,5 l;
 • breza púčiky - 1 polievková lyžica. l.
 • štipka jedlej sódy.

Obličky zalejeme vriacou vodou s prídavkom sódy. Výsledná zmes by sa mala variť asi hodinu, potom sa pred jedlom odoberie 150 g.

Nasledujúce ľudový liek pomáha zmierniť útok bolesti v boku: musíte poraziť 2 kuracie žĺtky a okamžite piť. Po 5 minútach sa odporúča odobrať 250 ml minerálnej vody. Potom musíte ísť do postele na 2 hodiny a vziať kryt s prikrývkou. Fľaša s teplou vodou alebo fľaša s teplou vodou by mala byť pripevnená nabok.

Tradičná medicína v niektorých prípadoch odporúča pitie pol pohára uhorky z kyslej kapusty pred jedlom trikrát denne.

Lieči hepatitídu aj doma karlovarskú soľ. Na prípravu liečiva je potrebné naliať vriacej vode do smaltovaných nádob a pridať do nej soľ a pol litra citrónovej šťavy. Všetko by sa malo dôkladne prevariť. Na konci sa pridá 100 g glycerínu. Výsledný produkt by mal byť uchovávaný v chladničke pred pretrepaním, aby sa vylúčila zrazenina. Take tento ľudový liek 2 krát denne pred jedlom na 1 polievková lyžica. l.

Vyliečiť pečeň odvar z chrenu. To je trela na strúhadlo tak, že suspenzia dopadá 4 lyžice. a pridajte k nemu pohár teplého mlieka. Prineste všetko do varu a trvajte 10 minút na teplom mieste. Filtrujte a odoberajte v malých dávkach.

Liečba hepatitídy C doma ľudových prostriedkov

Liečba tejto formy ochorenia by mala byť pod starostlivým dohľadom lekára. Vlastné ošetrenie v tomto prípade je neprijateľné. Ak chce pacient vykonať nápravné opatrenia s ľudovými prostriedkami, musí koordinovať svoje konanie s ošetrujúcim lekárom. Liečba hepatitídy doma je podporná terapia.

Existuje veľmi účinný ľudový liek na liečbu hepatitídy C, nazývanej lekárska terapia. Med obsahuje stopové prvky nevyhnutné pre pečeň. Podporuje odstraňovanie žlče a zmierňuje zápal v pečeni. Táto metóda je účinná pri chronickej hepatitíde. Pred použitím medu musíte vziať do úvahy úroveň žalúdočnej šťavy. Ak chcete pripraviť liečebný nástroj, by mala byť 1 polievková lyžica. l. med sa rozpustí v pohári teplej vody a vypije sa v jednom dúšku. Priebeh liečby by mal byť 2 mesiace a mal by sa vykonávať dvakrát ročne.

Na liečbu hepatitídy C sa používa zber takýchto bylín: rebrík, praslička, šalvia, obyčajná tyran, vtáčik, listy lopúcha a spoločná agorika. Kvety Hypericum perforatum, harmančeka lekáreň, koreň elecampane a lopúcha veľké, budú potrebné aj plody hnedej divokej ruže. Každá zložka sa užíva v 10 g. l. zber, ktorý sa naleje liter vriacej vody a nechá sa variť 2 - 3 hodiny. Veko musí byť zároveň zatvorené. Infúzia sa má užívať trikrát denne po dobu 1/2 alebo 1/3 šálky.

Kaukazský hellebore je tiež účinný pri liečbe hepatitídy. Odporúča sa aplikovať po ukončení hlavného liečebného cyklu. Táto rastlina je považovaná za jedovatú a je schopná zničiť patogénne huby, vírusy a mikróby v medzibunkovej tekutine, lymfy a krvi. Ak chcete dosiahnuť pozitívny výsledok, musíte byť liečení aspoň jeden rok. Iba v tomto prípade si môžete byť istí, že všetka infekcia v tele je zničená. Čemeřice spôsobuje, že pečeň je úplne v poriadku a normalizuje metabolizmus. Infúzia, ktorá sa pripravuje z tejto rastliny, sa pred spaním, pretože to je v noci, že má najpriaznivejší vplyv na pečeň.

Ďalší dobrý ľudový liek na hepatitídu je ovsené vločky vývar. Odoberie sa 300 g nezrelé ovsené semienka a naleje sa 3 litre studenej vody. Umiestnite hrniec na oheň a varte 20 minút s otvoreným vekom. Potom sa nádoba uzavrie a ochladí, potom sa vývar naleje do malých 0,75 l fliaš. Počas dňa by ste mali vypiť jednu fľašu a zjesť ju s medom. Liečba má trvať 3 mesiace.

Okrem týchto metód, použitie a ľudových prostriedkov používaných na liečbu hepatitídy B.

záver

Takže aj tie najnebezpečnejšie formy hepatitídy sú úspešne liečené ľudovými liekmi. Najefektívnejšie recepty sú založené na použití bylín a iných prírodných zložiek. Nemajú príliš zjavné kontraindikácie. Ale napriek tomu stojí za to sa poradiť s lekárom vopred, pretože hepatitída je dosť hrozná choroba a samoliečba môže zhoršiť vaše zdravie.

Čo potrebujete vedieť o chronickej hepatitíde?

Chronická hepatitída je ochorenie pečene spôsobené zápalovým procesom v bunkách. Príčinou patológie môžu byť vírusy, otravy drogami, jedmi a alkoholom, ako aj autoimunitné faktory. Ďalším faktorom môže byť nesprávna liečba akútnej hepatitídy. Progresia ochorenia, trvanie remisií a prejavy počas období exacerbácií závisia od typu patológie. Existujú osobitné pravidlá ochrany. Ak ich budete dodržiavať, nemôžete ochorieť, ako aj zabrániť relapsom.

Klasifikácia chronickej hepatitídy

Akútna a chronická hepatitída má rôzne klinické prejavy. Ak akútna forma nemá žiadne odrody, potom sú chronické typy rozdelené do skupín podľa rôznych parametrov.

Podľa stupňa fibrózy

Zničené pečeňové bunky sú nahradené spojivovým tkanivom. To spôsobuje zjazvenie. Tento jav má oficiálnu diagnózu - fibrózu. Klinický obraz a prognóza liečby hepatitídy závisí od závažnosti fibrózy. Na stupnici Metavir je zvyčajné rozlišovať 5 štádií fibrózy:

 • f0 - nedostatok spojivových buniek v parenchýme - pracovnom tkanive pečeňovej žľazy.
 • f1 - celkové množstvo zjazveného tkaniva je menšie ako 15%. Narušený metabolizmus medzi bunkami pečene, ale tieto poruchy sú reverzibilné.
 • f2 - je narušený metabolizmus v tkanivách a bunkách pečene, oblasť jazvy je približne 50% celkového objemu. V tomto štádiu sa vyskytujú klinické prejavy fibrózy. Integrita orgánu je narušená, žlčové kanály sa zväčšujú. Pečeňová kapsula je natiahnutá, orgán sám rastie.
 • f3 - silný nárast v pečeni a porušovanie všetkých funkcií. Spojivové tkanivo v tele viac ako 70%
 • f4 je terminálnym štádiom cirhózy. Drogová liečba je neúčinná, vyliečiť môžete len transplantáciou. Fibróza v tomto štádiu je nezvratná, jazvy zaberajú viac ako 90% plochy orgánu.

Podľa stupňa aktivity

Klinický obraz ochorenia je priamo ovplyvnený rýchlosťou deštrukcie buniek orgánu.

Malosymptomatický priebeh je zaznamenaný v 65% prípadov. U zvyšných pacientov má hepatitída výraznejšie príznaky poškodenia pečene.

Chronická aktívna hepatitída pečene sa prejavuje rýchlou deštrukciou hepatocytov, resp. Vysokou mierou zhoršenia stavu pacienta. S vysokým stupňom aktivity zápalového procesu sa znižuje životnosť pečene, zvyšuje sa riziko smrti.

Zápal s minimálnym stupňom aktivity sa už mnoho rokov neprejavuje. Osoba necíti príznaky ochorenia, pripomína to, keď nastane exacerbácia chronickej hepatitídy.

Tento priebeh je charakterizovaný chronickou reaktívnou hepatitídou, ktorá vzniká ako komplikácia iných ochorení, ako aj autoimunitných ochorení.

Hlavné príčiny chronickej hepatitídy

Zápalový proces nastáva v dôsledku poškodenia pečeňových buniek - hepatocytov. Toto poškodenie môže spôsobiť nasledujúce faktory.

Toxíny a jedy

Chronizácia procesu je možná s predĺženým vystavením malým dávkam jedov: alkoholický hyalín, fosfor, arzén, ťažké kovy. Chronická hepatitída toxického pôvodu sa prakticky nevyskytuje u detí. Riziko sa zvyšuje pre ľudí pracujúcich v nebezpečných odvetviach.

Autoimunitné faktory

Možno vývoj patológie imunitného systému, v ktorom jeho bunky vnímajú pečeňovú žľazu ako cudzie tkanivo a snažia sa ju zničiť. V tomto prípade dochádza k autoimunitnej chronickej hepatitíde. Toto ochorenie existuje len v chronickej forme, možno dosiahnuť len trvalú remisiu.

Deti staršie ako 10 rokov sú náchylné na hepatitídu spôsobenú autoimunitnými faktormi. U dospelých sa ochorenie vyvíja vo veku 40-50 rokov.

Niekedy nemôžete prísť na to, prečo bola chronická forma hepatitídy. V tomto prípade sa označuje ako choroba neznámej etiológie a nazýva sa kryptogénna hepatitída.

Vírusy a iné infekcie

Infekčné patogény často spôsobujú akútnu formu ochorenia. Vírusová hepatitída typu C, B a G sa často stáva chronickým ochorením pečene. Typy hepatitídy A, E takéto komplikácie vyvolali veľmi zriedkavo.

Zvláštnosťou vírusu je jeho odolnosť voči vonkajším podnetom, chemikáliám, nízkym a vysokým teplotám a vystaveniu kyselinám.

Chronickosť vírusových zápalov je možná za nasledujúcich podmienok:

 • Neskorá liečba hepatitídy u mužov a žien. Ak sa ľudia necítia dobre, ale nehľadajú pomoc - existuje riziko, že prídete o čas, a potom musíte liečiť chronické ochorenie.
 • Skrytá forma. Chronická hepatitída C sa môže vyvinúť bez príznakov v skorých štádiách ochorenia. V tomto prípade bude možné dosiahnuť odpustenie.
 • Nedodržiavanie pravidiel a noriem liečby. Pacient musí dodržiavať diétu, užívať lieky v predpísanej dávke počas požadovaného obdobia. Ak sú tieto odporúčania porušené, sú možné komplikácie, vrátane prechodu akútnej žltačky na chronickú.

Ako sa prejavuje choroba

Symptómy chronickej žltačky sa vyvíjajú dlhodobo. Počiatočné štádiá ochorenia môžu trvať až niekoľko rokov. Počas tohto obdobia bude pacient čeliť porušeniu chuti do jedla a iným príznakom, ktoré sa ťažko dajú priradiť špecifickému ochoreniu. Ako sa vyvíja zápalový proces, klinický obraz dopĺňajú nasledujúce symptómy.

Pečeňové príznaky

Zápalová dystrofická zmena spôsobuje:

 1. Postupné zväčšovanie pečene. To vyvoláva rozťahovanie orgánovej kapsuly, ktorá sa prejavuje bolesťou v pravej hypochondriu.
 2. Stagnácia žlče. Vedie k jeho uvoľneniu do krvi. Pacient zmení žltú kožu, svrbenie nastáva v dôsledku zvýšenia bilirubínu v krvi (hlavný žlčový pigment).
 3. Porušenie prietoku krvi v žilách pečene. Okolo orgánu vznikajú kŕčové žilky. Pacient má na bruchu kresbu „medúzy“.
 4. Prebytočná žlč vo výboji. Moč stmavne a výkaly sivej až do úplného zafarbenia.

Extrahepatické prejavy

Enzýmy produkované pečeňou sa podieľajú na mnohých životne dôležitých procesoch. Ich nedostatok spôsobuje nepríjemné príznaky:

 1. Fyzická slabosť Spôsobené nedostatkami výživy. Možno pád ochranných funkcií tela, potom sa pridal k príznakom zvýšenej teploty na 37,5 ° C.
 2. Podráždenosť. Pečeňové enzýmy sa podieľajú na tvorbe neurotransmiterov - hormónov, ktoré sú zodpovedné za náladu človeka.
 3. Ženy majú zvýšenú chlpatosť. Symptómy u mužov zahŕňajú zvýšenie prsných žliaz a sexuálnu dysfunkciu.

Liečba hormonálnych porúch a nervových ochorení je možná až po odstránení príčiny, ktorá vyvolala ich vzhľad. Po obnovení funkcie pečene je možné zvrátiť mnohé procesy.

Diagnostické metódy

Prvým krokom je diagnostika ochorenia a určenie jeho typu.

Špeciálne markery v krvi indikujú prítomnosť hepatitídy, takže je nevyhnutné, aby ste absolvovali pravidelné fyzické vyšetrenie a absolvovali krvný test.

To bude vyžadovať:

 1. Všeobecný krvný test. Detekuje zvýšenie hladiny bilirubínu v krvi, čo je dôvodom na podozrenie na problémy s pečeňou.
 2. Biochemické štúdie plazmy. Materiál možno nájsť protilátky proti vírusom hepatitídy, stopy toxickej alebo alkoholovej expozície, ako aj zvýšený počet buniek imunitného systému.
 3. Biopsia pečene. V tejto štúdii sa malý kúsok pečene odoberie ihlou na analýzu. Pomocou biopsie vylúčiť prítomnosť malígnych (onkologických) procesov.

Po objavení povahy ochorenia potrebujú lekári poznať aktuálny stav orgánu. To možno vykonať pomocou:

 • Ultrazvukové štúdie - elastometria, Doppler, fibroscanning. Tieto štúdie sú zamerané na stanovenie pružnosti tela, prietoku krvi v žilách, množstva jazvového tkaniva.
 • Magnetická rezonancia, počítačová tomografia. Moderné metódy určujú presnú veľkosť tela, prítomnosť patológií, stav rôznych oblastí. Problém je, že väčšina kliník ešte nie je vybavená špeciálnymi zariadeniami.

Po diagnostike začína liečba hepatitídy. Diagnóza chronickej hepatitídy je rozpoznávanie zápalového procesu konštantné. K tomu dochádza pri absencii progresu liečby počas šiestich mesiacov.

Môžem vyliečiť chronickú hepatitídu

Termín "chronický" znamená, že choroba zostáva navždy v ľudskom tele. Úplne sa zbaviť takejto hepatitídy nebude fungovať. Dodržiavanie lekárskych odporúčaní a včasná liečba exacerbácií spôsobí trvalú remisiu. Počas tohto obdobia pacient necíti príznaky ochorenia a môže viesť k plnému životu s niektorými diétnymi obmedzeniami a fyzickou aktivitou.

lieky

V závislosti od typu použitej hepatitídy:

 • Interferón. Liečba vírusovej hepatitídy C a iných infekčných typov bez jej pomoci nie je možná.
 • Imunosupresíva. Moderný liek, ktorý potláča aktivitu imunitného systému. Používa sa pri exacerbácii chronickej autoimunitnej hepatitídy.
 • Špecifické prípravky na detoxikáciu. Sú predpísané pre chronickú toxickú hepatitídu, výber látky závisí od jedu, ktorý postihuje pečeň. Nie je možné úplne odstrániť toxíny, ale zníženie ich počtu vedie k remisii.

Pre všetky typy chronickej žltačky sú predpísané hepatoprotektory - Liv-53, Essentiale, Heptral. Tieto lieky urýchľujú hojenie pečene, prispievajú k obnoveniu jej funkcií.

Ľudové prostriedky

Liečba ochorenia pomocou domácich metód je neprijateľná. Niektoré potraviny môžu očistiť pečeň, ale žiadny z nich nepomôže v boji proti závažným chronickým ochoreniam. Jedinou primeranou a účinnou metódou liečby je lekárska terapia.

Pomocné metódy

Pacient musí dodržiavať diétu. Je navrhnutý tak, aby úplne vylučoval produkty, ktoré traumatizujú pečeň.

Potraviny zakázané na hepatitídu zahŕňajú:

 • alkoholické, sýtené a kofeínové nápoje;
 • vyprážané, údené jedlá;
 • polotovary a konzervy;
 • potraviny, ktoré sú ťažko stráviteľné - huby, tučné mäso, maslo;
 • horúce korenie a veľa soli.

Diéta znižuje riziko exacerbácií, zmierňuje ťažkosti v pravej hypochondriu a problémy s tráviacim traktom. Dlhodobá rehabilitácia bez správnej výživy nie je možná.

Nebezpečné komplikácie

S aktívnou progresiou fibrózy vedie patológia k cirhóze pečene. Keď je väčšina hepatocytov nahradená jazvovým tkanivom, len transplantácia pečene môže zachrániť pacienta.

Postupná dysfunkcia oblastí parenchýmu vedie k zlyhaniu pečene. Produkcia pečeňových enzýmov sa znižuje, čo zhoršuje stráviteľnosť potravy. Pacient trpí nedostatkom dôležitých živín, čo vedie k vyčerpaniu. Ak je zlyhanie pečene vysoké riziko smrti.

Prevencia týchto komplikácií je možná len s pomocou včasnej diagnózy a dodržiavania všetkých odporúčaní v priebehu liečby.

Prognóza a prevencia

Ako dlho môžete žiť s diagnózou závisí od:

 • typ ochorenia a rýchlosť vývoja zápalového procesu;
 • dodržanie lekárskych odporúčaní;
 • organizmus náchylný na liečbu drogami.

S priaznivým súborom okolností môže byť dĺžka života pacienta s chronickou žltačkou desiatky rokov. Vyžaduje si to včasné odhalenie choroby, aby sa prijali opatrenia na ochranu pečene. Prevencia chronickej formy je možná len pri včasnej liečbe akútnej hepatitídy.

Komplikácie chronickej hepatitídy c

Chronická hepatitída C je komplexné infekčné ochorenie. V lekárskych kruhoch sa toto difúzne ochorenie pečene nazýva „sladký vrah“. Je to spôsobené tým, že veľmi často je hepatitída skupiny C asymptomatická (od 6 mesiacov alebo viac) a je detekovaná iba pri vykonávaní komplexných klinických testov krvi.

Podľa existujúcich štatistík vstupuje v 70% prípadov hepatitídy skupiny C do chronického štádia. V súčasnosti je táto forma vírusu na prvom mieste v počte infikovaných pacientov, ktorí majú závažné komplikácie. Pri výskume v rôznych krajinách sveta sa zistilo, že 80% pacientov malo HCV infekciu.

Svetová zdravotnícka organizácia vykonáva pravidelný výskum vírusového infekčného ochorenia hepatitídy C, ktorý pravidelne sprístupňuje verejnosti. Podľa údajov publikovaných v špecializovaných masmédiách, ako aj na lekárskych internetových portáloch bolo v rôznych krajinách sveta zaznamenaných viac ako 500 miliónov prípadov infekcie touto formou hepatitídy.

V najvyšších lekárskych kruhoch existuje istota, že v priebehu 10 rokov sa počet pacientov, u ktorých sa vyvinú komplikácie na pozadí hepatitídy, niekoľkokrát zvýši:

rakovina pečene sa zistí u viac ako 70% pacientov;

cirhóza pečene bude diagnostikovaná u viac ako 55% pacientov;

počet prípadov, v ktorých bude ochorenie hepatitídy C smrteľné, sa zvýši viac ako dvakrát (v súčasnosti zomrie na cirhózu 57% pacientov z celkového počtu pacientov a 43% z hepatocelulárneho karcinómu).

Veľa ľudí je veľmi znepokojených otázkou: koľko rokov môžete žiť s chronickou hepatitídou C? Vírus tejto choroby nie je priamym "zabijakom". Prispieva k rozvoju a progresii rôznych patológií, ktoré majú škodlivý účinok na telo pacienta a spôsobujú nezvratné zmeny. Mužská polovica populácie je náchylnejšia na toto ochorenie - na pozadí hepatitídy C sa vyskytujú komplikácie niekoľkokrát častejšie.

Vírusová infekcia hepatitídy C môže zostať hore v ľudskom tele niekoľko rokov bez toho, aby spôsobovala akékoľvek príznaky alebo nepríjemné pocity. V niektorých prípadoch sa progresia tohto ochorenia môže objaviť 50 rokov po infekcii. Odborníci hovoria, že pri správnej udržiavacej liečbe môžu pacienti s chronickou hepatitídou C žiť dlhý život.

Súčasne sa u niektorých pacientov môže objaviť cirhóza alebo iné nebezpečné komplikácie v krátkom čase (10-15 rokov) po infikovaní vírusom hepatitídy C. Spotreba alkoholu významne skracuje život pacienta s touto formou ochorenia.

Napriek aktívnemu rozvoju medicínskeho priemyslu sú najčastejšie ľudia infikovaní vírusom hepatitídy C v zdravotníckych zariadeniach alebo zubných ordináciách.

Vo väčšine prípadov sa infekcia vyskytuje počas rôznych manipulácií, pri ktorých zdravý človek prichádza do styku s infikovaným biologickým materiálom:

počas injekcií (intramuskulárne, subkutánne, intravenózne, kvapkadlá);

počas krvných transfúzií;

počas zubného ošetrenia;

počas hemodialýzy atď.

K šíreniu vírusu hepatitídy v zdravotníckych zariadeniach dochádza z dôvodu nedodržania hygienických a epidemiologických noriem a pravidiel. Moderná medicína identifikuje hlavné príčiny infekcií skupiny hepatitídy C, medzi ktoré patria:

používanie výrobkov osobnej hygieny iných ľudí (kefky na zuby, uteráky, príslušenstvo na holenie, manikúrové pomôcky atď.);

nechránený sex s neovereným partnerom;

použitie jednej injekčnej striekačky intravenóznymi užívateľmi drog;

návšteva podzemných salónov, v ktorých sú prepichnuté alebo tetované v nehygienických podmienkach;

infekcia dieťaťa matkou počas pôrodu;

Návšteva manikúr a kozmetických salónov, v ktorých sa dezinfekcia nástrojov vykonáva nesprávne.

Chronická hepatitída C môže pretrvávať asymptomaticky v tele pacienta počas 15–25 rokov.

Toto ochorenie môže byť sprevádzané nasledujúcimi príznakmi:

na pozadí zníženej imunity sa u pacientov vyvinie nachladnutie a vírusové ochorenia;

celková intoxikácia tela;

zvýšenie teploty (pacienti môžu mierne zvýšiť teplotu a môžu mať vysokú horúčku);

chronická únava, na základe ktorej sa vyskytuje zdravotné postihnutie;

zvýšená únava (pacient je unavený aj pri malej fyzickej námahe);

bolesti hlavy, často pripomínajúce záchvaty migrény;

porušenie gastrointestinálneho traktu;

sa vyvíjajú choroby genitourinárneho systému;

oslabenie pečene;

rozvoj ochorení srdca a krvných ciev;

zvýšenie veľkosti pečene;

úbytok hmotnosti atď.

Vzhľadom na to, že chronická hepatitída C je často asymptomatická, na diagnostikovanie tohto ochorenia je potrebné vykonať úplné vyšetrenie pacienta, ktoré zahŕňa celý rad manipulácií. Počas vyšetrenia pacienta musí gastroenterológ alebo špecialista na infekčné ochorenia najprv zozbierať anamnézu ochorenia. Špecialista by mal venovať osobitnú pozornosť tomu, ako je pacient nakazený, preto je potrebné zbierať informácie o jeho životnom štýle. Prítomnosť príznakov charakteristických pre toto ochorenie pomôže ošetrujúcemu lekárovi urobiť predbežnú diagnózu, vďaka ktorej bude možné načrtnúť komplex pripravovaných diagnostických opatrení.

V domácich zdravotníckych zariadeniach sa v diagnostike chronickej hepatitídy C používajú moderné metódy, skúsenosti popredných špecialistov z celého sveta, inovatívne vybavenie a celý rad klinických štúdií. Od roku 2000 sa na ruských klinikách vykonávajú špeciálne testy, ktorých výsledky môžu odhaliť prítomnosť vírusu hepatitídy C v ľudskom tele. Jedným z týchto testov je test ELISA, ktorý obsahuje súpravy, ktoré obsahujú antigény vírusu HCV izolované z neštrukturálnych génov. Môžete si tiež všimnúť rekombinantný imunoglobulínový test "RIBA", ktorý používa rovnaké antigény. Oba tieto testy boli navrhnuté špecificky na detekciu HCV RNA.

V súčasnosti sa počas diagnostiky používajú metódy „ELISA“, ktoré sú schválené FDA a odporúčané na použitie. Tieto testy majú prijateľnú cenu, takže aj ľudia s miernou finančnou podporou môžu za ne platiť. Veľmi často sa používajú na počiatočnú diagnózu hepatitídy C, pretože sú schopné zistiť prítomnosť protilátok vírusu v tele pacienta, ktorý má klinické príznaky tohto ochorenia. Vďaka svojej vysokej citlivosti na túto vírusovú infekciu sa ELISA testy používajú pri vyšetrovaní rizikových pacientov. Falošný výsledok takéhoto testovania možno získať vyšetrením pacientov, ktorí sú na hemodialýze, u ktorých bola diagnostikovaná autoimunitná porucha alebo imunodeficiencia.

Po testovaní musíte získať laboratórne potvrdenie diagnózy. Na tento účel pacienti potrebujú darovať krv, ktorá sa starostlivo kontroluje na prítomnosť protilátok proti HCV, ako aj na aktivitu ALT. Tieto štúdie sa vykonávajú pomocou špeciálnych činidiel a špičkových zdravotníckych zariadení. Na získanie presného klinického obrazu priebehu tohto ochorenia je potrebné vykonať dynamické monitorovanie ukazovateľov ALT (odborníci odporúčajú vykonať takúto štúdiu aspoň raz mesačne). V prípade, že je normálna aktivita ALT pozorovaná niekoľko mesiacov v prítomnosti HCV protilátok, títo pacienti budú prenesení do skupiny vírusových nosičov.

Počas laboratórnych testov biologického materiálu pacienta špecialisti používajú špecifické markery.

Výsledky klinických štúdií môžu mať nasledujúcu interpretáciu:

neurčitý (po prijatí takéhoto výsledku sa pacientom odporúča, aby podstúpili opakované laboratórne vyšetrenie po 2 mesiacoch);

Presná diagnóza indikujúca prítomnosť chronickej hepatitídy C v krvi osoby sa môže vykonať, keď sa HCV RNA zistí 6 mesiacov.

Presnejší obraz o poškodení pečene na mikrocelulárnej úrovni je možné poskytnúť biopsiou. Táto technika umožňuje chirurgickú manipuláciu, počas ktorej sa zhromažďuje biologický materiál pacienta. Potom sa vzorky tkaniva prenesú do laboratória, kde sa vykoná dôkladné histologické vyšetrenie. V dôsledku biopsie je možné v najskoršom štádiu vývoja zistiť cirhózu, rakovinu pečene a iné choroby, ktoré sú nebezpečné pre život pacienta. Pri diagnostike pacientov s chronickou hepatitídou

C často identifikoval nasledujúce morfologické prejavy:

existuje kombinácia hydropickej a mastnej degenerácie s Kaunsilmenovými acidofilnými orgánmi;

detekuje sa lymfoidná infiltrácia, na pozadí ktorej sa vytvárajú folikuly, ktorých lokalizačné miesta sú portrálne trakty;

krokové nekrózy;

ovplyvnené žlčovody atď.

Pri vykonávaní komplexnej diagnózy môže špecialista indikovať prítomnosť skupiny chronickej hepatitídy C a rozvoj cirhózy, ktorej predchádzala nekróza vnútrolobulovej skupiny. Ošetrujúci lekár môže mať podozrenie na prítomnosť tejto formy ochorenia počas palpácie oblasti, v ktorej sa nachádzajú orgány gastrointestinálneho traktu. Pri zmene veľkosti pečene a sleziny možno tvrdiť, že vírusová hepatitída skupiny C sa stala chronickou.

Presnú veľkosť postihnutých orgánov možno určiť pomocou hardwarovej diagnostiky:

Po komplexnej diagnostike a potvrdení chronickej hepatitídy C by sa pacienti mali podrobiť príprave na liečbu.

Ak to chcete urobiť, musíte prejsť:

všeobecný a klinický krvný test;

rozbor moču;

krvný test na hormóny štítnej žľazy;

krvný test na HIV infekciu, syfilis, ako aj iné pohlavné a infekčné ochorenia.

Ak počas laboratórnych testov má pacient vysokú hladinu hemoglobínu, potom musí prejsť ďalšou analýzou, ktorá umožňuje určiť indikátory séra železa.

Všetci pacienti, u ktorých bola diagnostikovaná chronická hepatitída C, musia podstúpiť antivírusovú liečbu. V mnohých zdravotníckych inštitúciách, pri výbere metódy na liečbu tejto formy ochorenia, odporúčania vydáva Národný inštitút zdravia a Európska asociácia pre štúdium ochorení pečene. Sú určené pre kategóriu pacientov, u ktorých bol zistený ťažký alebo mierny nekrotický zápal. Etiopatogenetická terapia je indikovaná u pacientov, u ktorých sa vyvinula fibróza pečene, na pozadí ktorých došlo k zvýšeniu hladiny ALT.

Hlavnou úlohou špecialistov, ktorí vykonávajú komplexnú liečbu pacientov s diagnózou chronickej hepatitídy C, je eradikácia vírusu. Vďaka moderným metódam liečby a unikátnym zdravotníckym výrobkom sa lekárom podarí spomaliť priebeh tohto ochorenia. Pacienti, ktorí sa riadia odporúčaniami špecialistov, okamžite začínajú po začatí liečby okamžite pociťovať mierne zlepšenie. Po ukončení liečebného postupu sú pacienti poslaní na laboratórne vyšetrenie, v dôsledku čoho je stanovený histologický obraz pečene.

Aby sa dosiahli dobré výsledky, liečba pacientov s chronickou hepatitídou C by sa mala vykonávať v stenách zdravotníckeho zariadenia. Špecializované kliniky majú potrebné vybavenie a lekárske prípravky, ktoré zlepšia celkový zdravotný stav pacienta. Medzi výhody ústavnej liečby patrí skutočnosť, že v moderných zdravotníckych zariadeniach sú dodržané všetky pravidlá hygienického a epidemiologického režimu. Títo pacienti sú zapojení do vysoko kvalifikovaných špecialistov - gastroenterológov, hepatológov a infektiológov.

Drogová terapia určená na liečbu chronických foriem hepatitídy C zahŕňa príjem rôznych liekov:

interferóny a iné liečivá s antivírusovým účinkom;

azatiaprín alebo prednison, ako aj iné lieky patriace do kategórie imunosupresív;

patogenetické lieky atď.

Početné klinické štúdie uskutočnené v rôznych krajinách po celom svete preukázali použitie interferónov pri liečbe chronickej hepatitídy C. Tieto lieky sa používajú vo forme injekcií, ktoré sa podávajú buď subkutánne alebo intramuskulárne. Priemerný priebeh liečby je 12 mesiacov za predpokladu, že protilátky zmiznú z krvi pacienta tri mesiace po začiatku liečby.

Priebeh liečby interferónom je kontraindikovaný u pacientov s nasledujúcimi patológiami: t

časté epileptické záchvaty;

sklon vytvárať krvné zrazeniny;

dekompilovaná cirhóza;

komplexné ochorenia srdca a krvných ciev;

transplantovaných orgánov od darcov.

Pri liečbe chronických foriem hepatitídy skupiny C sa monoterapia podáva ženám v týchto prípadoch: t

pacient nemá problémy s nadmernou váhou;

vek pacienta nedosiahol 40 rokov;

nízka koncentrácia vírusových protilátok v krvi;

normálne hladiny železa;

minimálne zmeny v štruktúre pečene;

zvýšená ALT v krvi, atď.

V iných prípadoch sa pacientom s týmto ochorením predpisuje kombinovaná liečba. Počas liečby sa u pacientov môžu vyskytnúť rôzne vedľajšie účinky: anémia, nauzea, slabosť, závraty atď. Priebeh kombinovanej terapie sa môže potiahnuť na 6 mesiacov alebo viac. Trvanie liečby bude priamo závisieť od výsledkov laboratórnych krvných testov, ktoré by sa mali vykonávať najmenej 1 krát mesačne. V prípade, že po 3 mesiacoch od začiatku liečby podľa výsledkov testov nedôjde k zmene k lepšiemu, lekár môže zmeniť priebeh liečby.

Priebeh liečby chronickej hepatitídy C zahŕňa podávanie antivírusových liekov.

Takáto liečba sa nesmie podávať všetkým pacientom s takouto diagnózou, pretože existuje množstvo kontraindikácií:

ochorenia srdca a krvných ciev.

V prípade, že si špecialista zvolí lekársky zákrok pre pacientov, ktorí majú ochorenie spojené s hepatitídou, je potrebných niekoľko ďalších štúdií. Je veľmi dôležité dosiahnuť interakciu liekov používaných pri liečbe chronickej hepatitídy C a iných rovnako závažných ochorení.

Súčasná stratégia liečby chronickej hepatitídy C je kombinovaná antivírusová liečba.

Pacienti sú liečení predpísanými liekmi, ktoré spolu dokonale vzájomne pôsobia (čo dokazujú početné klinické štúdie):

Napriek tomu, že tieto lieky jednotlivo nemajú silný terapeutický účinok na telo pacienta, v kombinácii, robia vynikajúcu prácu s vírusom hepatitídy C. Oddelene sa tieto lieky predpisujú len v prípade závažných kontraindikácií jedného z týchto liekov.

Pri liečbe chronickej formy hepatitídy C sa často používajú hepatoprotektory, ktoré pomáhajú obnoviť funkcie pečene. Takéto lieky majú pozitívny účinok na mikrocelulárnej úrovni, takže každý špecialista ich zahrňuje v priebehu terapie.

Prečítajte si viac: Zoznam najlepších hepatoprotektorov na regeneráciu pečene

Vďaka správne zvolenej zdravotnej starostlivosti sa odborníkom podarí zabrániť progresii hepatitídy. U niektorých pacientov sa po komplexnej liečbe funkcie pečene úplne obnovia. Trvanie liečby závisí od štádia ochorenia, celkového stavu pacienta a mnohých ďalších faktorov.

Po začiatku liekovej terapie by mal byť pacient pravidelne testovaný. Prvý laboratórny krvný test by sa mal vykonať po 2 týždňoch od začiatku užívania liekov. Pacient berie biochemickú a klinickú analýzu, ktorej výsledky určujú hladinu protilátok v krvnom sére. Druhé laboratórne vyšetrenie biologického materiálu pacienta sa vykonáva 4 týždne po začiatku liečby. Následné testovanie by sa malo vykonávať 1 krát mesačne. Raz za 3 mesiace, pacienti musia podstúpiť krvný test na určenie parametrov hormónov štítnej žľazy, od správneho fungovania, ktoré priamo závisí od práce mnohých životne dôležitých orgánov a systémov ľudského tela.

Ak počas liečby chronickej hepatitídy C pacient začal postupovať chronické ochorenia, musel by sa poradiť s odborníkom. Potom bude musieť ošetrujúci lekár vykonať opravu lekárskej liečby s prihliadnutím na odporúčania iných špecialistov.

Súvisiace články: Je liečiteľná hepatitída C?

V prítomnosti takého komplexného ochorenia, ako je chronická hepatitída C, pacienti potrebujú celoživotnú diétu. Vďaka obmedzeným nutričným obmedzeniam je možné výrazne uľahčiť funkciu pečene. Pacient by mal prehodnotiť svoj denný rozvrh a namiesto troch hlavných jedál (raňajky, obed a večera) prejsť na zlomkové jedlá. V tomto prípade bude pacient musieť jesť 6-7 krát denne, s obmedzenou veľkosťou porcií. Počas diéty musí pacient každý deň vypiť veľké množstvo vody, aby sa z tela odstránili všetky toxíny.

Vo väčšine prípadov pacienti, u ktorých bola diagnostikovaná chronická hepatitída C, majú problémy s gastrointestinálnym traktom, najmä rozvíja patológiu žlčových ciest. Na pozadí týchto zmien v tele je prísne zakázané, aby pacienti konzumovali alkohol a nápoje obsahujúce alkohol. Odborníci dôrazne odporúčajú zbaviť sa iných závislostí, ako napríklad nikotínu a drogovej závislosti.

U pacientov s chronickou hepatitídou C by pacienti mali dodržiavať špeciálnu diétu (tabuľka 5). Pacientom je zakázané používať nasledujúce produkty:

tučné mäso a ryby;

Konzervované mäso a ryby;

Mastné mliečne výrobky;

kuracie vajcia v akejkoľvek forme;

sýtené nápoje a iné výrobky, ktoré obsahujú farbivá a konzervačné látky.

Povolené sú tieto potraviny:

diétne odrody mäsa a rýb;

Nesladený kompót zo sušeného ovocia;

bylinné čaje atď.

Prečítajte si viac: Diéta pre hepatitídu C

Skupina C hepatitída je veľmi nebezpečná choroba, proti ktorej sa často vyvíjajú závažné ochorenia:

fibróza pečene (v pečeni sa tvoria jazvy);

steatóza (tuk sa začína hromadiť v pečeňových bunkách);

cirhóza pečene (nevratné zmeny sa vyskytujú v pečeni);

encefalopatia (pod vplyvom toxínov dochádza k poškodeniu mozgu);

ascites (akumulácia tekutiny v brušnej dutine);

hepatocelulárny karcinóm atď.

Väčšina pacientov, ktorí boli infikovaní vírusom hepatitídy C, majú nebezpečné komplikácie:

znížená zrážanlivosť krvi;

bolesť v pravej hypochondriu;

nevoľnosť a vracanie, atď.

Všetky výrobky, ktoré potrebujú tepelné spracovanie, by sa mali variť v dvojitom kotle alebo v rúre s minimálnym prídavkom rastlinného oleja.

Súvisiace články: Väčšina zdravých pečeňových produktov

Autor článku: Maxim Kletkin, Hepatológ, Gastroenterológ

odkazy Chronická hepatitída

- chronická etiológia, charakterizovaná zápalom parenchýmu a intermediárnym pečeňovým tkanivom v rozpore so štruktúrou a funkciou orgánu.

Etiológie. Chronická hepatitída sa najčastejšie vyvíja po akútnej hepatitíde, hlavne sérovej hepatitíde, jej dlhotrvajúcich a opakujúcich sa formách. Hlavná úloha pri tvorbe chronického procesu v pečeni patrí k aniektickým formám epidemickej hepatitídy. Menej často, infekčná mononukleóza, cytomegália, syfilis, fokálna alebo prevažne mezenchymálna hepatitída (podľa E. M. Tareev), malformácie a infekcie žlčových ciest môžu spôsobiť chronickú hepatitídu. Vývoj chronickej hepatitídy môže byť spojený s množstvom toxických a toxických alergických účinkov; nevyhnutné sú metabolické poruchy v pečeni pri dysproteinémii a nedostatku vitamínov a proteínov. V posledných rokoch sa prípady poškodenia pečene.

Základná koncepcia patogenézy chronickej hepatitídy je autoimunitná. Tento koncept je podporený detekciou antihepatických autoprotilátok (anti-jadrové, mitochondriálne, atď.) V sére. Vývoj autoimunitných reakcií je spojený s dlhodobou cirkuláciou patogénu v tele chorého dieťaťa. A toto možno zase vysvetliť dedičným nedostatkom imunitného systému, najmä T-systému, ktorý reguluje produkciu protilátok na zavedenie látok nesúcich znaky geneticky cudzích informácií. Ak je dieťa homozygotné pre gény, ktoré určujú neadekvátnu imunitnú reakciu na určité patogénne antigény, vytvárajú sa podmienky pre jeho predĺženú cirkuláciu v tele, čo vedie k deštrukcii parenchýmu pečene a produkcii autoprotilátok.

Pri tvorbe chronickej hepatitídy zohrávajú úlohu a vlastnosti patogénu, určovanie vývoja progresívneho (chronickej perzistujúcej hepatitídy) a progresívneho (chronickej agresívnej hepatitídy) zápalového procesu v pečeni.

Zápal chronického tkaniva je sprevádzaný dystrofickými zmenami parenchýmu, nekrózou, proliferáciou spojivového tkaniva portálových priestorov, niekedy vo vnútri lalokov. Pri vysokých koncentráciách hepatotropných jedov možno pozorovať masívnu nekrózu, významné degeneratívne zmeny, degeneráciu pečeňových buniek, hyperpláziu buniek, mononukleárne fagocytové systémy, degeneráciu tukov alebo ukladanie amyloidov, najmä v periportálnej zóne. Patologický proces môže byť lokalizovaný hlavne v parenchýme a môže byť difúzny alebo fokálny.

Doteraz neexistuje jediná klasifikácia chronickej hepatitídy. Klasifikácia R. Yu.Kolnera (1969) teda umožňuje stanoviť typickosť, závažnosť a povahu priebehu choroby. A F. Blyuger a E. 3. Krushnikova delí chronickú hepatitídu na agresívnu, perzistentnú a cholestatickú. V roku 1968 vyvinula Európska asociácia hepatológov klasifikáciu chronickej hepatitídy

Nasledujúce klinické varianty ochorenia:

1. Chronická perzistujúca hepatitída (chronická reziduálna hepatitída) je charakterizovaná chronickou zápalovou infiltráciou, hlavne portálovou, so zachovanou lobulárnou štruktúrou a menšou fibrózou, neprítomnosť nekrotických zmien alebo ich stredná expresia. Na tomto pozadí možno určiť príznaky akútneho ochorenia (vo forme vrstvenia).

2. Chronická agresívna hepatitída (aktívna chronická, chronická progresívna, lupoidná, plazmatická bunka) je charakterizovaná chronickou zápalovou infiltráciou, ktorá ovplyvňuje portálové cesty a siaha do hlbín parenchýmu, so znakmi nekrózy a tvorbou medzibunkovej septa. Architektonika je rozbitá, ale nodálna regenerácia neexistuje. Môžu sa vyvinúť príznaky akútnej hepatitídy. Aktivita procesu z hľadiska fokálnej nekrózy a zápalu sa líši od strednej (2A) až po významnú (2B).

3. Cholestatická hepatitída.

Táto klasifikácia sa stala rozšírenou, pretože je špecifická a jednoduchá.

Klinický obraz hepatitídy je determinovaný charakterom morfologických zmien, aktivitou procesu, fázou ochorenia. Úľava v chronickej perzistujúcej hepatitídy dieťa cíti uspokojivý, nie sťažuje, pečeň sa mierne zvyšuje, bezbolestné činnosť orgánov enzýmy (ALT a AST, aldolázy, sorbitoldehydrogenázy, alkalickú fosfatázu, laktátdehydrogenázy, atď.), A hladina bilirubínu E v normále hodnôt. V prípade nízko symptomatického variantu obdobia exacerbácie sa u detí vyskytuje mierna bolesť v pravej podkožnej oblasti, dyspeptické symptómy (nevoľnosť, vracanie, svrbenie, nestabilná stolička), astenoneurotické poruchy (slabosť, únava, bolesť hlavy, podráždenosť alebo apatia). Pečeň je mierne zväčšená, slezina nemusí byť palpovaná, aktivita orgánovo špecifických enzýmov sa mierne zvyšuje, čo naznačuje poškodenie puzdra hepatocytov. Môže dôjsť k porušeniu proteínového spektra séra, čo spomaľuje retenciu brómsulfaleínu.

Možnosť Manifest

chronická perzistujúca hepatitída je charakterizovaná pretrvávajúcou hepatosplenomegáliou, intermitentnou žltačkou, charakteristikou "pečeňových" dlaní a objavujú sa teleangiektázie. Biochemické parametre charakterizujúce integritu hepatocytovej membrány a funkčný stav pečene sa spravidla menia.

Chronická agresívna (aktívna) hepatitída

je ťažké, vyznačuje sa veľkým polymorfizmom klinických prejavov, jednotlivé symptómy možno kombinovať rôznymi spôsobmi, remisia je krátka, nestabilná. Na pozadí závažnej hepatosplenomegálie, dyspeptických a asteno-vegetatívnych syndrómov sa často vyskytujú príznaky zlyhania pečene: žltačka so zvýšením priameho bilirubínu, krvácanie z nosa, anémia, zhoršená funkcia kardiovaskulárneho systému. Aktivita orgánovo špecifických enzýmov v sére sa dramaticky zvyšuje. Zvlášť ťažký je lupoidný variant chronickej agresívnej hepatitídy, ktorá má spravidla akútnu, podobnú epidemickú hepatitídu. Je charakterizovaná hepatosplenomegáliou, horúčkou, léziami iných orgánov je alergická genéza; sú artritída, pleuropneumónia, perikarditída, alergická vyrážka, hormonálne poruchy, zlyhanie pečene sa rýchlo zvyšuje.

Objav v sére LE buniek, protilátok proti tým orgánom, ktoré sú zapojené do patologického procesu, svedčí o autoimunitnej genéze tejto formy chronickej hepatitídy.

Jadrom cholestatickej hepatitídy je obtiažnosť odtoku žlče zo žlčového systému v dôsledku mechanickej prekážky (atresia, žlčové kamene atď.). V klinickom obraze, okrem hapatosplenomegálie, dominujú dyspeptické javy, záchvaty zvýšenia alebo zníženia žltačky a svrbenia. Hladina v sére zvyšuje bilirubindiglukuronidu, cholesterol, lipidy, žlčové kyseliny, alkalickú fosfatázu a ďalšie pečeňové enzýmy.

Hlavné klinické predpoklady pre diagnózu sú hepatomegália, často v kombinácii s splenomegália, astenovegetativnogo a dyspeptických symptómov, krvácanie, žltačka, typické zafarbenie (erythema) dlane, teleangiektázie, biochemické testy charakterizujúce cytolýzy syndróm (zvýšené transaminázy, aldolázy, IV a V frakcie laktátdehydrogenázu, sorbitoldehydrogenázu atď.), ako aj syndróm cholestázy (zvýšený cholesterol, žlčové kyseliny, bilirubín, alkalická fosfatáza v krvnom sére). Zníženie retencie bromsulfaleínu indikuje porušenie vylučovacej funkcie pečene; hypoproteinémia, dysproteinémia indikujú porušenie proteínovo-syntetickej funkcie pečene.

Imunologické štúdie umožňujú identifikovať funkčný stav bunkovej a humorálnej imunity, prítomnosť antihepatických autoprotilátok.

Okrem klinického obrazu a laboratórnych údajov sa v diagnostike chronickej hepatitídy stávajú čoraz dôležitejšie špeciálne výskumné metódy: biopsia pečene, laparoskopia, echohepatografia, rádioizotopové vyšetrenie pečene, pneumoperitoneum, reohepatografia, intravenózna rádioportografia atď. a sú najviac informatívne.

Chronická hepatitída musí byť diferencovaná od cirhózy pečene, cholecystocholangitídy, leukémie, parciálnej atrézie žlčových ciest, cytomegalovírusu, systémového lupus erythematosus, glykogénneho ochorenia, galaktozémie, cystinózy a mnohých ďalších ochorení.

Cholecystitída, duodenitída, cholelitiáza, sekundárna infekcia. S progresiou procesu - cirhóza pečene. V prípade mastnej dystrofie je možná tuková embólia.

Prognóza závisí od formy hepatitídy, správnosti liečby a následného sledovania.

Priebeh chronickej perzistujúcej hepatitídy je zvyčajne dlhý, bez výraznej progresie. Za priaznivých podmienok môže nastať regenerácia. Pracovná kapacita žiakov je mierne narušená. Aktívna hepatitída je závažná, často s rozvojom cirhózy pečene. Znižuje sa zdravotné postihnutie chorých detí. Výsledkom cholestatickej hepatitídy je vo väčšine prípadov biliárna cirhóza. Najnepriaznivejšou prognózou je lupoidná hepatitída.

Všeobecne akceptovaná strava pre pacientov s chronickou hepatitídou je Pevznerova strava č. 5, ktorá zabezpečuje optimálne množstvo bielkovín, mierne znížené množstvo tuku a zvýšené množstvo sacharidov. Proteíny sú obmedzené, keď sa objavia príznaky zlyhania pečene, v týchto prípadoch je tiež množstvo soli obmedzené. Potraviny by mali obsahovať dostatočné množstvo vitamínov a lipotropných látok. Pacienti so symptómami portálnej hypertenzie, komplikovaní krvácaním z rozšírených žíl pažeráka, sú podávaní v ošumelej a chladenej forme. Počet jedál by mal byť aspoň 4 - 6 denne.

Na zlepšenie metabolizmu a funkcie hepatocytov sú znázornené intravenózne infúzie glukózových roztokov inzulínom, cykly vitamínovej terapie (kyselina askorbová, tiamín, pyridoxín, karboxyláza, kyselina lipoová, syrepar alebo vitohepat v priebehu mesiaca). Takáto liečba sa odporúča 1 - 2 krát ročne, v závislosti od závažnosti patologického procesu. V aktívnej fáze hepatitídy je kontraindikované použitie pečeňových hydrolyzátov (vitohepat, syrepar, prohepar, atď.), Ako aj anabolické hormóny, ktoré podporujú sklerotické procesy.

Glykokortikoidy sa predpisujú v počiatočných štádiách chronickej a kongenitálnej hepatitídy, aby sa potlačil zápalový proces a skleróza, s lupoidnou hepatitídou a hepatitídou s ťažkými autoimunitnými procesmi, hyperbilirubinémiou a hyperfermentémiou. Trvanie hormonálnej terapie sa pohybuje od jedného do niekoľkých mesiacov. Pri perzistujúcej hepatitíde sú kontraindikované glykokortikoidy. Ak existuje tendencia k remisii 3. A. Bondar odporúča zahrnutie prípravkov aminochinolínu počas liečby na jeden rok. U lupoidnej hepatitídy sú indikované imunosupresíva (imurán), penicilamín atď. Antibiotiká sú predpísané na infekčné komplikácie, ako aj na prevenciu sekundárnej infekcie počas imunosupresívnej liečby. Ak sa objavia príznaky zlyhania pečene, vykoná sa detoxikačná liečba. Je ukázaný účel choleretických liekov.

Kúpeľná liečba (Essentuki, Zheleznovodsk, Truskavets, Druskininkai) sa odporúča len pri miernej chronickej hepatitíde počas remisie.

Eliminácia príčin ochorenia. V prípade ochorenia, pri ktorom je možné poškodenie pečene, aby sa zlepšil prietok krvi v pečeni, by sa mal vytvoriť režim odpočinku. Prevencia a starostlivá liečba Botkinovej choroby.

Publikácia O Diagnostike Pečeňových

Liečba pečene s ľudovými liekmi

Cirhóza

Pečeň je ľudský orgán, najmenšie porušenie funkcií, ktoré je smrteľné. V prvom rade je spojený s jeho multifunkčnosťou. Neutralizuje toxíny, zachováva vitamíny, syntetizuje hormóny a enzýmy, uchováva rezervu krvi, vylučuje žlč, bez ktorej je proces trávenia nemožný.

Ako sa pripraviť na ultrazvuk pankreasu

Zápal pečene

Pankreas je hlavným orgánom tráviaceho traktu, ktorý je zodpovedný za syntézu tráviacich enzýmov a hormónov, ktoré riadia metabolické procesy v tele. Pri úplnej alebo čiastočnej dysfunkcii tohto orgánu existujú vážne problémy s trávením.

Phosphogliv - indikácie na použitie? Koľko dní konzumovať? Recenzie?

Cirhóza

Phosphogliv je liek, ktorý je v súčasnosti dostupný vo forme kapsúl a patrí do skupiny hepatoprotektorov. Vyrába sa len z prírodných surovín.

Cena indických liekov proti hepatitíde C. Kúpiť lieky a tablety pre hepatitídu B z Indie.

Príznaky

Chronická forma hepatitídy C je komplexné vírusové ochorenie, ktoré postihuje tkanivo pečene a spôsobuje systémové poruchy vo fungovaní tohto orgánu trávenia.